Den hellige Josef Maria (José María) Diaz Sanjurjo (1818-1857)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Josef Maria (José María) Diaz Sanjurjo ble født i 1818 i Santa Eulalia de Suegos i Spania. Han sluttet seg til dominikanerordenen, ble presteviet og sendt til Vietnam. Her ble han utnevnt til apostolisk vikar og bispeviet. Mellom 1856 og 1862 var kong Tu Dúcs forfølgelse av Kirken særlig alvorlig i de dominikanske vikariatene i det sentrale Tonkin, og biskop Sanjurjo led martyrdøden i disse forfølgelsene den 20. juli 1857 i provinsen Nam Dinh.

Fem av martyrene i denne forfølgelsen ble saligkåret i 1906, og i 1917 ble ikke mindre enn 2078 saker åpnet. I 1951 ble en representativ gruppe på 25 av disse valgt ut for saligkåring. Lederne for denne gruppen var biskopene Sanjurjo og Melchior Sampedro. De andre 23 martyrene i gruppen var fra Tonkin, 19 av dem legfolk. De ble saligkåret den 29. april 1951 av pave Pius XII og helligkåret i gruppen av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men biskop Sanjurjo kan også minnes på dødsdagen 20. juli.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48