Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den salige Johannes Saziari (~1327-1371)

Minnedag: 21. april

Den salige Johannes Saziari ble født ca 1327 i Italia. Han ble fransiskanertertiar (Tertius Ordo Franciscanus - TOF). Han døde den 21. april 1371 i Cagli ved Ancona.

Han ble saligkåret den 9. desember 1980 ved at pave Johannes Paul II ga tillatelse til en egen messe og et eget officium for ham uten at kulten samtidig ble stadfestet (Concessio Missae et Officii citra tamen approbationem cultus). Hans minnedag er muligens dødsdagen 21. april.