Den hellige John Southworth (1592-1654)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Southworth ble født i 1592 i Samlesbury Hall i Lancashire i England. Hans familie var recusanter, det vil si at de nektet å gå til anglikanske gudstjenester. Han begynte på Det engelske Kollegiet i Douai i Flandern i 1613 og ble presteviet i 1618. Han vendte tilbake til England året etter og arbeidet hovedsakelig i London til 1623 og i Lancashire mellom 1625 og 1627.

Han ble da fengslet i Lancaster og dømt til døden for sin prestevielse, men ble løslatt sammen med femten andre prester etter at dronning Henrietta Maria grep inn. De ble forvist i stedet for å henrettes, men til tross for faren vendte Southworth tilbake til London få år senere. Han var svært aktiv sammen med den hellige Henry Morse i 1636-37 under pesten, da han gjorde prestetjeneste blant ofrene og organiserte hjelp for de fattige recusantene, særlig i området ved Westminster. Mye av arbeidet ble utført mens han var på daglig frigang som fange i Clink.

Lite er kjent om hans liv i de følgende årene, unntatt at hans navn opptrer på fengselslister. I 1654 ble han arrestert igjen, og etter at han ved rettssaken innrømmet at han hadde utøvd sine funksjoner som prest etter sin benådning, ble han dømt til døden. Inngripen fra utenlandske ambassadører hindret ham ikke fra å bli henrettet i Tyburn den 28. juni 1654, 62 år gammel, ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

Den spanske ambassadøren kjøpte liket av bøddelen, fikk det satt sammen, balsamert og sendt til Det engelske Kollegiet i Douai i Flandern. Der ble relikviene funnet i 1927, og i 1930 ble de skrinlagt i Westminster Cathedral i London.

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet på dødsdagen 28. juni.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48