Den hellige John Stone ( - 1539)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Stone var augustinereremitt, en av de fire store tiggerordenene ved siden av dominikanere, fransiskanere og karmelitter. Lite er kjent om hans tidligere liv, men i 1538 var han prest og doktor i teologi i Canterbury da Richard Ingworth, Cromwells visitator, ankom for å sette en stopper for tiggerordenens kloster. Hele hans kommunitet, sammen med de andre sekulære og regelbundne prestene i Canterbury, gikk med på å avlegge ed på suprematiloven, som gjorde Henrik VIII til overhode for kirken i England.

Men Stone, som den eneste i sin orden, nektet å gjøre det. Han erklærte: «The Kynge may not be hede of the Chyrche of Ynglonde, but yt must be a spyrytuall father adpoynted by God». (Kongen kan ikke være overhode for Kirken i England, men det må være en åndelig far utpekt av Gud). Ingworth sendte ham straks til Cromwell i London, men Cromwell sendte ham ned igjen for å henrettes i Canterbury. Det er ikke kjent hvordan han tidligere hadde unngått å avlegge de ulike edene, og heller ikke hvordan han kom til å avlegge sitt vitnesbyrd i siste time for den troen han var oppdratt i. Hans motstand ser ut til å ha vært en overraskelse for alle.

Han ble hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered» den 27. desember 1539 på en voll som het Dane John i Canterbury. Bykanslerens regnskapsbok er bevart, der finnes detaljerte priser for galgen, tauet og gryten. Han var en av de engelske martyrene som ble avbildet på Circinianis murmalerier i Det engelske Kollegiet i Roma.

Han ble kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Han ble tidligere minnet den 12. mai.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48