Den hellige Johannes Baptist Thành (1796-1840)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Johannes Baptist Thành (egentlig Johannes Baptist (Gioan Baotixita) Thành Van Dinh) ble født i 1796 i Nôn Khê i Provinsen Ninh Bình i Tonkin i Vietnam. Han var kateket og tilknyttet Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Sammen med presten Paul Khoan og kateketen Peter Hieu ble han halshogd for sin tro den 28. april 1840 i Ninh Bình.

Johannes ble saligkåret på begynnelsen av århundret og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Johannes kan også minnes på dødsdagen 28. april.

av Webmaster publisert 31.10.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48