Den hellige Julian av Toledo (~652-690)

Minnedag: 8. mars

Den hellige Julian ble født i Spania ca 652. Han var en dyktig og lærd mann og munk i Agali under den hellige Eugenius. Han etterfulgte sin læremester, først som abbed i Agali og deretter i 680 som erkebiskop av Toledo. Han var viktig som biskop og produktiv skribent i den spanske kirkens historie, og han var den første biskop som utøvde primat over hele den iberiske halvøy. Han presiderte over flere nasjonale konsiler

Han hadde en sterk innflytelse på utviklingen av den mozarabiske liturgien, som tidligere var typisk for Spania, men som nå nærmest er utdødd. Julian blir sagt å være av jødisk opphav, men han synes å ha godtatt myndighetenes forfølgelser av jøder.

Julian døde i Toledo den 8. mars 690. Hans minnedag er dødsdagen 8. mars. Hans navn står i Martyrologium Romanum.

av Webmaster publisert 06.09.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:48