Den hellige Johannes Lantrua av Triora (1760-1816)

Minnedag: 28. september

Johannes Lantrua av Triora (1760-1816) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Johannes Lantrua ble født den 15. mars 1760 i Molini di Triora i Imperia på Liguria-kysten i Italia som sønn av Antonio Maria Lantrua og Maria Pasqua Ferreironi. Hans religiøse kall oppsto og ble næret som et resultat av den utmerkede oppdragelse han fikk av sine gode foreldre. 17 år gammel sluttet han seg i 1777 til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) og deres romerske provins. I tråd med fransiskanernes skikk kalles han også Johannes av Triora. [Noen kilder kaller ham Frans Maria av Triora - klosternavn?] Etter å ha fullført sine filosofiske og teologiske studier ble han presteviet i 1784. Deretter var han lektor i teologi i Corneto, og fra 1785 guardian i Velletri nær Roma.

Men hans dypeste lengsel var å bringe Kristi lys til en mørk verden, så han meldte seg som frivillig til den kinesiske misjonen, selv om han visste at det på den tiden raste en voldsom forfølgelse i landet. I 1798 ble han sendt som misjonær til Kina. I 1799 kom han til Macao og derfra dro han til provinsen Hunan, som ble hans første misjonsmark. Der ble han i rundt tre år og arbeidet med glød for å spre evangeliet. I 1804 flyttet han til provinsen Shanxi [Shansi] og ble der i tolv år. I løpet av hans 16 år med pastoralt arbeid i Shanxi og Hunan var over 7.000 døpte resultatet av hans store innsats.

Men så ble det ble utstedt strenge dekreter mot kristendommen i provinsen Shanxi, og regjeringen forbød forkynnelse og kateketisk arbeid. Det var ingen mangel på informanter, og i 1812 var det en kateket som forrådte Johannes og avslørte ham for mandarinen som europeer og kristen prest. Hans rom ble invadert av soldater, men han klarte å rømme og ved hjelp av noen innfødte kom han seg til Hunan. Sommeren 1815 ble forfølgelsene skjerpet og flere misjonærer og kateketer ble arrestert og satt i fengsel. Johannes ble tatt i juli 1815. Han satt i fengsel i syv måneder, og i denne tiden led han mye. Da hen nektet å trampe på et krusifiks, ble han hardt irettesatt av tjenestemennene og dømt til døden.

Før henrettelsen æret han Herren etter de kristne kinesernes skikk med å legge seg flat (prosternasjon) fem ganger, for alle visste at han ikke var redd for åpent å bekjenne sin troen fra dåpen. Han ble henrettet ved å bli hengt på et kors og kvalt den 13. februar [7. februar?] 1816 i Changsha Fu. I 1866 ble hans bein overført til Aracoeli i Roma.

Johannes ble saligkåret den 27. mai 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Gabriel Johannes Taurin Dufresse og 12 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. I 1910 ble hans helligkåringsprosess innledet, og han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hans minnedag er ellers 13. februar.

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48