Den salige Jakob Griesinger av Ulm (1407-1491)

Minnedag: 11. oktober

Den salige Jakob Griesinger av Ulm (1407-1491)
Skytshelgen for glassmalere og glassmestere

Den salige Jakob Griesinger ble født i 1407 i Ulm ved Donau i Schwaben (nå i delstaten Baden-Württemberg) i Tyskland. Han ble en dyktig glassmaler og foretok som 25-åring med sin fars tillatelse en valfart til Roma for å be ved de hellige steder. Deretter tjente han i flere år som soldat i Napolis hær. Han ble sjokkert over soldatenes oppførsel og fant ut at de var upåvirket av alle hans forsøk på å forbedre dem, så han forlot hæren og ble en advokatsekretær i Capua. Han var så suksessfull i sin nye karriere at hans mester nektet å la ham gå da han ville vende tilbake til Tyskland.

Jakob forlot Capua i hemmelighet, men da han nådde Bologna, ble han overtalt til å bli soldat igjen. Etter hyppige besøk ved den hellige Dominikus' skrin i kirken San Domenico i Bologna ble han i 1441 legbror hos dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) i Bologna. Han tok opp igjen sitt arbeid som glassmaler, og i hans 50 år som ordensmann var dette hans hovedbeskjeftigelse. Han skapte usedvanlige verker, fremfor alt i Bologna, og mest berømt ble hans vindu i Cappella dei Notai i domkirken San Petronio i Bologna.

Han ble en mønstermunk når det gjaldt religiøs observans og dyder, og han ble kjent for sitt intense bønneliv. Han opplevde hyppige ekstaser. Mange mirakler ble tilskrevet hans forbønn mens han fortsatt levde, og også etter sin død. Han døde den 11. oktober 1491 i Bologna, 84 år gammel. Han ble gravlagt i kirken San Domenico i Bologna, hvor også Dominikus ligger gravlagt. Der ligger hans skjelett i et glasskrin ikledd dominikanerdrakt og voksmaske. Dit ble relikviene flyttet i 1965.

Han ble saligkåret den 3. august 1825 ved at hans kult ble stadfestet av pave Leo XII (1823-29). Hans minnedag er dødsdagen 11. oktober. I ordenen ble han oftest kalt Jacopo Alemanno – «Jakob den tyske». I tillegg til i Bologna æres han også i Ulm og i Maria-Aufhofen i Württemberg. Han fremstilles ofte med malerpallett, andre attributter er due, kors og rosenkrans. Det finnes en samtidig biografi på italiensk skrevet av en broder Ambrosino av Saracino.

av Webmaster publisert 21.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48