Den salige Julian Cesarello de Valle (av Bale) ( -~1349)

Minnedag: 11. mai

Den salige Julian Cesarello de Valle (Julijan iz Bala) ble født rundt 1300 i Castello di Valle (i dag Bale) i Istria, som den gangen var italiensk og tilhørte republikken Venezia, men som i dag er en del av Kroatia. Han tilhørte den velkjente familien Cesarello og sluttet seg som ung mann til fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM). Etter studier i filosofi og teologi ble han presteviet. Svært lite er kjent om ham, men han bodde i flere klostre i Istria – det meste av tiden i klosteret St. Mikael (Sv. Mihovil) nær hjembyen. Dette klosteret hadde tidligere tilhørt kamaldulenserordenen, men de forlot det og det ble overtatt av fransiskanerne.

Julian levde et eksemplarisk monastisk liv der. Han dro ofte til byene og landsbyene i Istria og forkynte og delte ut de hellige sakramentene. Han fremhevet seg spesielt som fredsmaker blant kranglende enkeltpersoner, familier og grupper av borgere. Et stort antall troende kom til ham i klosteret, hvor de skriftet og søkte råd hos denne hellige fransiskaneren og mønsterpresten.

Han døde en 1. mai rundt 1349 i Castello di Valle d'Istria (Bale). Straks etter begynte folket å ære ham som helgen, og innbyggerne valgte ham som byens skytshelgen, noe som fremgår av lovene av 1477. På byens festdag hvert år ble det feiret en høytidelig messe, avholdt en prosesjon og andre feiringer. Selv pave Pius VI (1775-99) sendte et spesielt brev til de troende og innvilget avlat på hans festdag. På 1500-tallet ble det opprettet et spesielt brorskap for venerasjon av Julian.

Fransiskanerne forlot klosteret St. Mikael på begynnelsen av 1500-tallet. Julians legeme forble i klosterkirken, hvor troende fortsatte å ære det. I 1597 overførte folket hans legeme til sognekirken. Den 29. september 1592 ble et vakkert marmoralter reist til hans ære. Fortsatt blir hans grav i Bale æret, og hvert år blir det holdt tre fester til hans ære. Minnedagen er dødsdagen 1. mai, mens translasjonsfesten for overføringen i 1597 feires 4. juli og konsekrasjonen av alteret feires den 29. september.

All denne informasjonen finnes i et offisielt dokument utgitt av biskopen av Porec, Gaspar de Nigris. En praktfull ny kirke ble bygd i Bale i 1882. Den ble viet til Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth og til den salige Julian, noe som fremgår av en steininskripsjon. Han ble saligkåret den 23. februar 1910 ved at hans kult ble stadfestet av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag er 11. mai. I kunsten avbildes han mens han holder en bok og et kors.

av Webmaster publisert 17.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48