LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

3. uke i advent

 

Den salige Josef Vaz (1651-1711)

Minnedag: 16. januar

Den salige Josef Vaz (1651-1711)

Den salige Joseph Vaz ble født den 21. april 1651 i Benaulim i landsbyen Sancoale i provinsen Salcette i det portugisiske territoriet Goa på vestkysten av India. Han var den tredje av seks barn av Christopher Vaz og Maria de Miranda, som var kristne av brahman-kasten. Han ble døpt den 28. april. Han fikk sin grunnutdannelse i Sancoale, hvor han lærte portugisisk, og i Benaulim, hvor han lærte latin. Da han var begynt å bli klar over sitt prestekall, studerte han humanistiske fag på jesuittuniversitetet i Goa. Deretter studerte han filosofi og teologi ved St. Thomas Aquinas-akademiet.

I 1676 ble han presteviet. På grunn av sine ypperlige referanser fra seminaret fikk han preke- og skriftemålsjurisdiksjon, og han utøvde disse oppgavene så godt at til og med visekongen av Goa oppsøkte ham. Han åpnet en latinskole i Sancoale for å hjelpe dem som ville forberede seg på et prestestudium, og han gjorde mye godt blant unge mennesker. Josef Vaz hadde alltid en sterk hengivenhet til Jomfru Maria. I 1677 foretok han en uvanlig konsekrasjon av seg selv som en «Marias slave» og beseglet den med et dokument som er blitt kjent som hans «slavekårsbrev».

På denne tiden var det en jurisdiksjonsstrid mellom erkebiskopen av Goa, som var tilknyttet det portugisiske padroado-systemet, og den apostoliske vikaren, som var sendt fra Roma. Padroado var en juridisk avtale mellom pavedømmet og den portugisiske kronen. Til gjengjeld for at portugiserne finansierte utbredelsen av kristendommen i sitt enorme maritime imperium, fikk de en omfattende jurisdiksjon over de kirkene som dermed ble etablert. På 1500-tallet ble varige katolske kommuniteter grunnlagt i mange deler av Asia, men den nære alliansen mellom den kristne misjonen og kolonial aggresjon fremprovoserte også store tilbakeslag i form av lokal motstand.

På 1600-tallet, da det meste av Portugals asiatiske besittelser ble erobret av hollenderne, flyktet misjonærene eller ble utvist. Bare noen små enklaver forble portugisiske, inkludert Goa på vestkysten av India, det administrative og kirkelige hovedkvarteret i det tidligere imperiet. Siden Portugal ikke lenger kunne oppfylle sine forpliktelser i resten av Asia, begynte Den hellige Stol å utnevne apostoliske vikarer gjennom Misjonskongregasjonen Propaganda Fide – en intervensjon som portugiserne motsatte seg sterkt.

Goa produserte et sunt overskudd av indiske prester som ville ha vært ideelle for å tjene under Propaganda Fide, hvis det ikke hadde vært for at Goas portugisiske erkebiskoper var så ekstremt uvillige til å gi fra seg kontrollen over dem. Spesielt iherdig motsatte de seg Romas utnevnelse av dem til biskoper. Innenfor portugisisk territorium ble disse prestene, uansett hvor hengivne og kompetente de måtte være, holdt borte fra alle ansvarsfulle posisjoner av rasistiske grunner.

I 1681 fikk Josef høre om den tragiske situasjon for katolikkene på Ceylon, som på grunn av nederlendernes forfølgelser hadde vært uten prester i et halvt århundre. Den katolske kirkes historie på Ceylon (nå Sri Lanka) begynte med portugisernes oppdagelse av øya i 1505. I begynnelsen var det bare sporadisk misjonsvirksomhet der, men i 1543 kom det en gruppe fransiskanere som begynte med systematisk arbeid. I 1602 kom de første jesuittene, og fire år senere fulgte dominikanerne og augustinereremittene.

På slutten av portugisernes herredømme over Ceylon var det 120 misjonærer som arbeidet der. Noen byer, blant dem Colombo, Mannar, Jaffna og Galle hadde et nesten katolsk preg. Men alt dette ble knust da de kalvinistiske nederlenderne i en tyve år lang krig (1638-58) fordrev portugiserne fra øya. Det nederlandske østindiske kompaniet, som kontrollerte kyststripen hvor de fleste av dem bodde og praktisk talt alle havnene, tillot ingen katolske prester å gå i land på øya, og deres opphold der ble straffet med døden. Den nederlandske reformerte kirke var den eneste som hadde lov å verve medlemmer. Landet ble praktisk talt uten prester.

Ettersom bispestolen var tom, søkte Josef tillatelse fra kapittelet i Goa om å reise til Ceylon, og han påpekte at en mørkhudet inder som ham selv kunne klare å komme seg inn ubemerket. Men i stedet ble han sendt til misjonsmarken som vicar forane av Kanara like sør for Goa, i håp om at han kunne brukes som et redskap for å gjenetablere padroado-rettighetene der. Han tok imot dette oppdraget, men han holdt fast på ønsket om å reise til Ceylon.

Han satte i gang en omfattende virksomhet i Kanara og forkynte, hørte skriftemål, besøkte syke, hjalp de fattige, kjøpte fri kristne slaver og nektet seg selv alt, til og med klær. I løpet av sine tre år i Kanara kom han til å bli æret av folk fra alle religioner som en sann sanyasi, en hellig asket. Han var meget opptatt av sakramentenes gyldighet, særlig ekteskapet. Dette var et stridsspørsmål på grunn av jurisdiksjonsstriden mellom erkebiskopen av Goa og den apostoliske vikaren, en annen brahman fra Goa ved navn Thomas de Castro, som var utnevnt av Roma og bosatt i Mangalore.

For å overvinne denne vanskelige situasjon ba Josef den apostoliske vikaren om kondisjonal jurisdiksjon, og forklarte sitt eget arbeid for kapittelet i Goa med bønn om at de skulle finne en løsning på problemet. Problemet ble gjort verre ved de intolerante avgjørelsene som ble tatt av den nye erkebiskopen av Goa, Don Manual de Souza de Menezes. Han påla Josef å behandle den apostoliske vikaren som en inntrenger og å forby de troende å ha noe å gjøre med ham eller hans prester. I stedet behandlet Josef vikaren med ydmyk respekt og ga ham fullt samarbeid. Som konsekvens unnslapp han så vidt å bli suspendert, og måtte også ta støyten for de Castros motbeskyldninger mot padroado-myndighetene. Josef ba senere offentlig vikaren om unnskyldning før han forlot Kanara og vendte tilbake til Goa i 1684. Der fant han seg i unåde som en ulydig prest.

I mellomtiden hadde en gruppe prester i Goa som ønsket å leve et asketisk liv, gått sammen i en liten kongregasjon, ettersom de eksisterende kongregasjonene bare var åpne for menn av europeisk blod. Erkebiskopen av Goa ga dem en første approbasjon av deres statutter samt kirken Det Hellige Kors av Mirakler som residens. Josef Vaz sluttet seg til gruppen og ble valgt til deres superior. Oratoriet fikk sin definitive kanoniske status under Josefs ledelse, han introduserte religiøse øvelser og nestekjærlig virksomhet og utdannet dets medlemmer for misjonen. De ble en del av kongregasjonen Oratorianerne (Institutum [nå Confoederatio] Oratorii Sancti Philippi Nerii – CO).

Etter bare seks måneder sa Josef fra seg sin stilling som superior og bestemte seg i 1686 for å reise til Ceylon. Han dro sammen med en ung mann ved navn Johannes Vaz, en tjener fra familiens hjem. De forkledde seg som omreisende arbeidere iført bare et grovt, ankellangt klede rundt livet, og ved påsketider 1687 kom de til havnebyen Tuticorin i Sør-India. De hadde store vanskeligheter med å finne båtskyss til Ceylon, men de kom til slutt til Jaffna nord på øya, som var et viktig nederlandsk støttepunkt, utslitte etter en fryktelig båttur i dårlig vær. De måtte tigge om matrester og sove der de kunne, og det varte ikke lenge før de fikk dysenteri. De ble båret ut i skogen for å dø, men de ble reddet av en kvinne som brakte dem litt risvelling hver dag.

Josef gikk omkring i gatene i Jaffna som en tigger med en rosenkrans rundt halsen, og han fikk kontakt med katolske familier som var gått i dekning. Han fikk bo hos en from katolikk som hadde klart å opparbeide et godt forhold til nederlenderne, og han utførte prestetjeneste hos familier om natten. Men etter hvert ble det for risikabelt for ham å oppholde seg i Jaffna, og han ble rådet til å dra til landsbyen Sillalai, som var fullstendig katolsk. Derfra bygde han ut sitt apostolat til landsbyene i området.

Den nederlandske kommandøren i Jaffna, Adrian van Rheede, var bekymret over en katolsk renessanse og at det var en katolsk prest i området, og på julaften 1689 forsøkte han forgjeves å fange Josef. Åtte menn, de rikeste og mest innflytelsesrike av de tamilske katolikkene, ble pisket, fengslet og behandlet så dårlig at de alle døde like etter.

Josef Vaz dro i 1690 til Puttalam i det singalesiske buddhistiske kongeriket Kandy, som fortsatt opprettholdt en uavhengig suverenitet over det underutviklede, jungeldekte indre av øya. Der var det tusen katolikker som ikke hadde sett en prest på femti år. Han intensiverte også sitt apostolat i naboregionene. Han hadde håp om å kunne gjøre byen Kandy til sentrum for sin virksomhet, så han dro dit i 1692.

Josef håpet at kong Vimaladharma Surya II ville innrømme ham bevegelsesfrihet, men i stedet lot kongen Josef og to andre katolikker fengsle etter insinuasjoner fra en kalvinist om at de var portugisiske spioner. I fengselet lærte han seg singalesisk (sinhala). Etter hvert ble vaktholdet over fangene slappere, og det gjorde det mulig for Josef å først bygge et lite kapell på fengselsområdet og senere en ordentlig kirke viet til Vår Frue, og han begynte å omvende de ikke-troende medfangene.

En uvanlig hendelse førte til at han ble løslatt og til at buddhistmunkene ble vennligere innstilt til ham. Under en alvorlig tørkeperiode i 1693 hadde kongen bedt buddhistmunkene om å be til deres guder om regn, men uten resultat. Han vendte seg da til Josef, som etter å ha bygd opp et alter og satt opp et kors, begynte å be. Snart kom det et voldsomt regnskyll, men Josef og alteret var like tørre. Josef ble satt fri og fikk tillatelse av kongen til å forkynne i hele kongeriket.

Josef gjorde maksimalt ut av sin nyvunne frihet, og han foretok også en risikabel misjonsreise inn i områder som var kontrollert av nederlenderne. Han risikerte å bli arrestert, men besøkte likevel katolikkene i Colombo. Han sendte tjeneren Johannes hjem med et brev, og som svar mottok Josef forsterkninger i form av tre andre prester fra oratoriet i Goa. De brakte med seg melding om at biskopen av Cochin i Sør-India, Don Pedro Pacheco, hadde utnevnt Josef til generalvikar for Ceylon.

«Miracle of rain during a severe drought in Kandy in 1693» by Bernard Roedert (1875-?) Josef var i ferd med å organisere en grunnleggende struktur for misjonen da en stor kopperepidemi brøt ut i Kandy i 1697. Josefs uegennyttige apostolat blant de syke beveget kongen til å gi ham full frihet i sitt arbeid og ga ham tillatelse til å forkynne sitt budskap overalt. Deretter la Josef ut på en misjonsreise til øyas viktigste sentre. Han vendte i 1699 tilbake til Kandy med p. Josef de Carvalho, som var blitt utvist på grunn av buddhistmunkenes innflytelse, og han fullførte byggingen av den nye kirken i byen. Kongen inviterte ham til sitt palass for å oversette portugisiske bøker til singalesisk.

Fra 1700 til 1705 organiserte Josef misjonsreiser til alle deler av Ceylon og intensiverte sitt virke både blant katolikker og ikke-troende. Under kongens beskyttelse reiste de fritt rundt i hele Kandy, gikk barføtt gjennom jungelen, levde på to daglige måltider av ren ris og sov rett på bakken som de fattigste i sin flokk. De kunne bare komme seg inn i de hollandskkontrollerte kystområdene forkledd som arbeidere eller fiskere, og de måtte utføre sin tjeneste om natten i private hus. Men siden de ikke stakk seg ut fra resten av befolkningen, ble de aldri tatt.

Josef klarte å omvende noen fremstående singalesere, noe som utløste bakvaskelser av ham og forfølgelse av de nyomvendte. Da flere misjonærer ankom i 1705, ble han i stand til å organisere misjonen i åtte distrikter med én prest hver. I samarbeid med to av dem kunne han begynne å realisere sin drøm om å bygge opp en katolsk litteratur på høyde med den buddhistiske, og å forsvare katolikkenes rettigheter overfor de nederlandske protestantiske myndighetene. Josef skrev bønner, hymner og para-liturgisk materiale på singalesisk og tamilsk. Kirkebygninger og musikken brukte enkle, lokale former.

Mens europeiske prester vanligvis tok en fast sum for sine tjenester, forbød Josef sine misjonærer å motta lønn eller stipender. Bare almisser av en rent frivillig natur, som ble praktisert av buddhister overfor sine munker, var tillatt. De troende svarte så sjenerøst at ikke bare var misjonen fullstendig selvforsynt, men det var også mye til overs for de fattige. Donasjoner i form av ris ble oppbevart i en sekk ved kirkedøren, slik at de som var i nød, kunne forsyne seg selv. Josef insisterte på at humanitær hjelp skulle gis gratis til alle uten å skille mellom katolikker og ikke-katolikker. Da det brøt ut en koppeepidemi i Kandy, slet Josef seg ut i pleien av de syke. Hans heroisme ble omtalt i den buddhistiske krøniken Vijitavalle Rajavaliya, som nå er i British Museum.

I 1707 døde kong Vimaladharma Surya II, som hadde begunstiget Josef, og etterfølgeren Narendrasimha fulgte hans virksomhet mer nøye. Josef fortsatte sitt apostolat, hjulpet av de nye misjonærene som ankom i 1708. Pave Klemens XI (1700-21) viste en stor interesse for Josefs arbeid. Han fikk tilbud om å bli biskop, men han avslo. Hvis han hadde akseptert, ville erkebispedømmer Goa trolig tatt hevn ved å nekte flere prester fra oratoriet å reise til Sri Lanka.

Til tross for sin sviktende helse, kunne Josef i 1710 gjennomføre sin siste misjonsreise. På hjemreisen falt han ut av vognen og ankom Kandy i en alvorlig tilstand. Han kom seg, men etter påske ble han rammet av en katarrlignende infeksjon, som han også kom seg etter. Men straks fikk han en svulst bak øret, som forårsaket ulidelige smerter og høy feber. Til tross for dette ønsket han å gjennomføre den nidagers retretten som var foreskrevet i oratoriets regel. Men etter seks dager fikk han forbud mot å fortsette.

Nå følte han at slutten var nær, og han ba om Den siste olje. Etter å ha hilst på en ny misjonær som nettopp var kommet til Kandy, ba han om å få være i fred og trakk seg tilbake i kontemplasjon. Han døde sent på kvelden den 16. januar 1711. Kongen sendte sine kondolanser til prestene. Nyheten om Josefs død spredte seg og en stor mengde samlet seg, slik at hans legeme måtte ligge på lit-de-parade i tre dager. Etter en høytidelig seremoni i kirken ble hans legeme deretter gravlagt i den kirken han selv hadde bygd i Kandy.

Da Josef døde, var det igjen 70.000 katolikker i landet. 40.000 av dem kom fra tradisjonelle katolske familier som var blitt brakt tilbake til å praktisere sin tro, mens 30.000 var nye konvertitter. Oratoriet i Goa, som han i praksis var grunnlegger av, fortsatte å sørge for prester til øya til det ble stengt i 1834 av en antiklerikal portugisisk regjering. Historien om Josefs pionerarbeid innen den inter-asiatiske misjonen inspirerte Jeanne Bigard til å grunnlegget Selskapet av Peter apostelen for å samle inn penger til å utdanne innfødte prester i Den tredje verden.

Josef regnes som den andre grunnleggeren av Kirken i Sri Lanka, som i dag har en katolsk befolkning på 6,8 % (67 % buddhister). Hans saligkåringsprosess ble innledet i 1737. I 1953 var saken avsluttet på bispedømmenivå i Goa og ble oversendt til Vatikanet. Den 13. mai 1989 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 6. juli 1993 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn.

Han ble saligkåret den 21. januar 1995 av pave Johannes Paul II i Galle Face Green i Colombo på Sri Lanka. Hans minnedag er dødsdagen 16. januar.