Den salige Johannes Garbella av Vercelli (~1205-1283)

Minnedag: 1. desember

Den salige Johannes Garbella av Vercelli (~1205-1283)

Den salige Johannes Garbella (it: Giovanni) ble født rundt år 1205 i Mosso Santa Maria nær Biella og Vercelli i provinsen Vercelli i regionen Piemonte i Nord-Italia. Han studerte jus i Paris og tok doktorgraden i romersk og kanonisk rett. Han ble presteviet en gang før 1229. Han underviste i kirkerett ved universitetet i Paris, og mens han var professor der, kom den salige Jordan av Sachsen, som var en venn av den hellige Albert den Store, til byen. Johannes så den ene etter den andre av sine beste studenter oppgi karrieren for å slutte seg til dominikanerne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP).

Johannes ser ut til å ha vurdert dominikanerordenen ganske objektivt, uten noen referanse til seg selv, inntil en dag da en indre stemme talte til ham og sa at det var Guds vilje at han selv skulle slutte seg til ordenen. Ingen kan si at han var treg med å svare på kallet, for han kastet straks alt han hadde i hendene og løp nedover gaten mens han ropte: «Slipp meg frem, jeg er på vei til Gud». Jordan tok imot ham med glede og ga ham drakten. Dette skjedde i 1229.

I 1232 ble Johannes sendt til Vercelli for å etablere et dominikanerkloster der. Han bygde dette og flere andre klostre i Lombardia. Han ble også vikar i Ungarn, prior i Bologna og provinsial i Lombardia.

Mens han var provinsial i Lombardia, ble han også inkvisitor. Dette skjedde på et spesielt vanskelig tidspunkt. Hans ordensbror, den hellige Peter Martyr av Verona, var nettopp blitt drept av kjettere i Como. Hele landsbygda var i krigstilstand med omflakkende bander av kjettere og røvere. Det var opp til den nye inkvisitoren å forsøke å bringe orden i dette kaoset, og det som Johannes gjorde, var bemerkelsesverdig, situasjonen tatt i betrakting. Til tross for det harde arbeidet, som omfattet ledelsen av 600 brødre i 28 ulike byer som han bare besøkte til fots, etablerte Johannes idealene av studier og regulær observans i alle sine hus.

Johannes av Vercelli var heldig nok til å leve i en tid med mange helgener. Han ble en nær venn av den hellige kong Ludvig av Frankrike, og flere av sine oppgaver i ordenen, spesielt i kommisjonen for et studieprogram, delte han med Albert den Store og den hellige Thomas Aquinas, samt Peter av Tarentaise, den fremtidige salige pave Innocent V (januar-juni 1276).

I 1264 møttes dominikanernes generalkapittel i Paris. Den salige Humbert av Romans, dominikanernes femte generalmagister, hadde gått av året før. Johannes dro til kapitlet med håp om at han kunne trekke seg som provinsial for Lombardia, men i stedet for å slippe unna ett embete, ble han valgt til et enda vanskeligere, for han ble valgt til dominikanerordenens sjette generalmester (øverste leder).

Han var temmelig lav av vekst, og i sitt første brev til sine brødre beskriver han seg som en «fattig liten mann», men han oppveide mangelen på høyde med en bemerkelsesverdig energi. Ved sitt valg var han i begynnelsen av sekstiårene og var i tillegg handikappet av en ødelagt fot. Imidlertid aksepterte han embetet som krevde at han måtte gå omkring, ikke bare i Lombardia, men i hele Europa. På disse reisene overholdt han alle fastene som var forskrevet av Kirken og av ordenen. Det krevde et mot og en lydighet som var nesten heroisk. Han utøvde sitt embete energisk og opplyst helt til sin død.

I Johannes' tid som generalmagister ble relikviene av den hellige Dominikus overført til en ny grav i Bologna som var gjort klar av Nikolas av Pisa. Da translasjonen var gjennomført, satte Johannes sitt segl på graven, og seglene var fortsatt intakt under undersøkelsen av graven i 1946. Vitae Fratrum forteller at under translasjonen av relikviene, da Dominikus' legeme ble synlig, så man at hans hode snudde seg mot Johannes. Han ble brydd og flyttet seg til en annen del av kirken og overlot plassen til en kardinal. Men da så alle at Dominikus' hode snudde seg igjen i Johannes' retning.

Da pave Klemens IV (1265-68) døde, holdt Johannes på å bli valgt til hans etterfølger. Men han ble advart om denne muligheten og flyktet i redsel. Imidlertid ble han ikke valgt – det ble hans gode venn kardinal Visconti, som ble den salige pave Gregor X (1271-76). Han utnevnte Johannes til legat på flere ulike misjoner, til Venezia, Genova, Pisa, Firenze og Bologna, og til hoffene i Frankrike og Castilla. Paven ga Johannes og dominikanerne i oppdrag å skape fred mellom de krigførende statene i Italia.

Johannes fikk i oppdrag av paven å lage utkast til skjemaene for Det 14. økumeniske konsil – Andre Lyonkonsil i 1274. Det var til dette konsilet Thomas Aquinas var på vei til da han døde. På konsilet utmerket Johannes seg ved å tilby konsilet talentene til sine beste menn. På konsilet traff han Hieronymus av Ascoli, senere pave Nikolas IV (1288-92), som hadde etterfulgt den hellige Bonaventura som fransiskanernes ordensgeneral, og de to skrev et felles brev til alle tiggermunker. Senere ble de to sendt sammen av Den hellige Stol for å megle mellom Filip III av Frankrike (1270-85) og Alfons X av Castilla (1252-84). Johannes var en dyktig forhandler og fredsmaker.

Mange hellige relikvier ble behørig skrinlagt av Johannes av Vercelli. Dette inkluderte flere torner fra Kristi tornekrone, som han hadde fått av Ludvig av Frankrike. Beltet til den hellige Thomas, som han hadde blitt ført av gårde med av englene og som han hadde båret til han døde, ble overgitt i generalmagisterens varetekt, og han ga det til klosteret i Vercelli for oppbevaring.

Pave Gregor X ga Johannes i oppdrag å fremme ærbødighet for Jesu hellige navn og bekjempe blasfemi, som også da var et utbredt onde, og han aksepterte oppdraget på vegne av dominikanerordenen. Det ble bestemt at det skulle være et alter for Det hellige navn i alle dominikanerkirker, og at det skulle dannes brorskaper mot blasfemi og bespottelse. I 1278 sendte Johannes en visitator til England, hvor noen brødre hadde angrepet læren til Thomas Aquinas. To år senere kom han selv til Oxford, hvor det ble holdt et generalkapittel.

I 1279 presiderte Johannes over det berømte kapittelet i Paris hvor ordenen gjorde Thomas Aquinas' doktrine offisielt til sin egen. Året etter la han grunnlaget for kirken Santa Maria Sopra Minerva i Roma. En av hans siste gjerninger var å sørge for en bok om opplæringen av noviser. Han avslo bispeembeter og en stilling ved kurien. Han ønsket å trekke seg som generalmagister, men han ble overtalt til å beholde embetet livet ut.

Han døde den 30. november 1283 i Montpellier i Frankrike. Han ble saligkåret den 7. september 1903 ved at hans kult ble stadfestet av den hellige pave Pius X (1903-14). Hans minnedag var tidligere 1. desember, men det nye Martyrologium Romanum (2001) la den til dødsdagen 30. november.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48