Den hellige John Wall (1620-1679)

Minnedag: 25. oktober

En av Førti martyrer fra England og Wales

Den hellige John Wall (alias Marsh) ble født i 1620 i Chingle Hall i Lancashire i England. Han var sønn av William Wall fra Norfolk, en recusant, det vil si en som nektet å gå til anglikansk gudstjeneste. Han fikk sin utdannelse på Det engelske Kollegiet i Douai mellom 1633 og 1641 og på Det engelske Kollegiet i Roma mellom 1642 og 1645. Der ble han også presteviet.

Han vendte tilbake til England i 1648, og på veien bodde han i fransiskanerklosteret St. Bonaventura i Douai, hvor han i 1651 sluttet seg til fransiskanerordenen under navnet pater Joakim av St. Anna. I 1656 vendte han tilbake til England under navnet Marsh, og arbeidet i 23 år, hovedsakelig i Warwickshire. Hans base var Harvington Hall, som tilhørte familien Talbot.

I den anti-katolske reaksjonen etter Titus Oates' fiktive sammensvergelsen som går under navnet «Papistkomplottet» (Popish Plot) i 1678, ble prester dømt til forvisning, men Wall ignorerte proklamasjonen. Han ble arrestert i Rushock Court i Hereford and Worcester og fengslet på Worcester Castle. Der gjenforsonet han flere fanger med den romerske kirken. Han ble avhørt av Titus Oates og Geheimerådet, fengslet i Newgate og sendt tilbake til Worcester. Her ble han den 17. august 1679 dømt, ikke for noen innblanding i et reellt eller angivelig komplott, men ganske enkelt fordi han var prest. Han ble henrettet der den 22. august ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered».

Han ble saligkåret av pave Pius XI i 1929 og kanonisert av pave Paul VI som en av de Førti martyrer fra England og Wales den 25. oktober 1970. De har felles minnedag den 25. oktober. Tidligere ble han minnet den 26. august.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48