Den salige John Woodcock (1603-1646)

Minnedag: 22. november

En av Åttifem salige martyrer fra England, Skottland og Wales

Den salige John Woodcock (alias John Faringdon) ble født i 1603 i Clayton-le-Woods ved Preston i Lancashire i England. Han studerte i Saint-Omer og på Det engelske Kollegiet i Roma. Han sluttet seg til de engelske fransiskanerne i Douai i Flandern med klosternavnet Martin av St. Felix. Etter hvert ble han en nidkjær arbeider på oppdrag i England i mange år, trakk seg tilbake til et kloster, men vendte tilbake til Lancashire og ble fengslet i to år. han ble henrettet for høyforræderi i Lancaster i august 1646 ved å bli hengt, buksprettet og partert, «hanged, drawn and quartered», 43 år gammel.

Han ble saligkåret av pave Johannes Paul II den 22. november 1987 som en av Åttifem martyrer av England, Skottland og Wales. De har felles minnedag 22. november, men han kan også minnes 7. august.

av Webmaster publisert 03.05.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48