Den hellige Konstantin I av Skottland (~836-877)

Minnedag: 2. april

Den hellige Konstantin (eng: Constantine; lat: Constantinus) ble født rundt 836 i Skottland. Han var sønn av kong Kenneth I Mac Alpin (841-859), som forente skottene og pikterne ved etableringen av kongeriket Alba, som besto av Dalriada og pikternes kongerike. Da Kenneth døde den 6. februar i 858 eller 859, ble tronen overtatt av hans bror Donald I (859-863), men i 863 overtok Konstantin tronen. Konstantin ble far til Donald, som senere ble kong Donald II Dasachtach (889-900).

I 866 skriver Ulster-annalene at Olaf den hvite, vikingkongen av Dublin, plyndret pikternes land (det nordlige Skottland) fra nyttår til St. Patricks dag (17. mars). I 870 plyndret Olaf sammen med den danske vikinghøvdingen Strathclyde i det sørlige Skottland. I 871 vendte de tilbake til Dublin med 200 skip og mange slaver. Ifølge Den piktiske krøniken ble kong Olaf senere drept av Konstantin.

Men i 877 ble Konstantin selv drept av hedenske vikinger som invaderte landet. Det skjedde i Inverdovat i Forgan i Fife. Hans siste ord skal ha vært: «Herre Jesus, overlat ikke til dyrene de sjelene som tjener deg». Han ble gravlagt på Iona, hvor det skjedde mirakler ved hans grav, og han ble deretter lokalt æret som martyr for å forsvare sitt kristne land mot hedenske angripere. Hans minnedag er vanligvis 2. april, men 26. april nevnes også.

Det skaper stor forvirring at noen skotske lister kaller kong Konstantin mac Fergus av Piktland (790-820) og Dalriada (781-820) for kong Konstantin I av Skottland, noe som gjør at de kaller Konstantin I for Konstantin II, et ordenstall som tilhører den hellige Konstantin II (900-943) (som disse kildene kaller Konstantin III). Konstantin II var nevø av Konstantin I, sønn av hans bror, kong Aed (877-78). Begge blandes sammen med de hellige Konstantin av Cornwall og Konstantin av Strathclyde.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, Patron Saints SQPN, britannia.com, celt-saints, zeno.org, gordonrosalynd.tripod.com, sympatico.ca, nwlink.com, stephen.j.murray.btinternet.co.uk - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 19. mai 2004

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:48