Den salige Kristina Ciccarelli av L'Aquila (1480-1543)

Minnedag: 18. januar

Den salige Kristina Ciccarelli av L'Aquila (1480-1543)

Den salige Kristina (it: Cristina) ble født som Mattia Ciccarelli den 24. februar 1480 i Colle di Lucoli øst for Roma i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Midt-Italia. Hun var den yngste av de seks barna av Domenico de Pericolo og hans hustru Maria. Hun ble fra tidlig alder trukket til et religiøst liv, men til hun var 25 år levde hun et liv i bønn og bot i hjemmet. Men i juni 1505 ble hun nonne hos augustinereremittene (Ordo Fratrum Eremitarum Sancti Augustini – OESA, siden 1969: Ordo Sancti Augustini – OSA) i klosteret Santa Lucia i provinshovedstaden L'Aquila og tok ordensnavnet Kristina.

Det finnes svært få opplysninger om henne, men hun ble senere mot sin vilje valgt til priorinne i klosteret og fikk ry for hellighet basert på askese med faste og botsøvelser, og lange perioder tilbrakt i delvis ekstatisk bønn. Hun var også kjent for sin bemerkelsesverdige ydmykhet og omsorg for de fattige. Hun var en etterspurt åndelig veileder av mennesker fra alle lag av folket. På festen for Corpus Christi ble hun sett levitere (sveve i bønn), og bildet av en hostie i en gyllen pyksis strålte fra hennes bryst. En visjon på langfredag forårsaket usynlige stigmata (sårmerker) og smerter fra korsfestelsen inntil neste dag.

Hun døde den 18. januar 1543 i L'Aquila. Hennes lokale popularitet var så stor at barna gikk gjennom gatene i L'Aquila og «ropte og sang» og samlet en enorm menneskemengde til hennes begravelsesseremoni. Hun ble gravlagt til høyre for alteret i klosterkirken Santa Lucia. Det utviklet seg en lokal kult, og hun ble saligkåret den 15. januar 1841 ved at hennes kult ble stadfestet av pave Gregor XVI (1831-46). Hennes minnedag er dødsdagen 18. januar.

Da augustinerklosteret ble nedlagt i 1908, ble hennes relikvier overført til augustinerklosteret Sant'Amico. Dit kom i 1987 også relikviene av den salige Antonius Turriani av L'Aquila (d.1494).

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48