Den hellige Kasimir av Polen (1458-1484)

Minnedag: 4. mars

Skytshelgen for Polen, Litauen og Malteserordenen, for ungdom, kyskhet, mot religionsfiender og fedrelandsfiender

Den hellige Kasimir ble født 5. oktober 1458 i Kraków som tredje barn, nest eldste sønn, av kong Kasimir IV av Polen. Han fikk sin religiøse opplæring av moren, Elisabeth av Østerrike, datter av den ungarske og bøhmiske kong Albrecht II. Hun er kjent som «kongenes mor», for sammen med Kasimir hadde hun tretten barn, og alle sønnene unntatt Kasimir ble kronet til konger i ulike land. Sammen med sine brødre Ladislas og Johannes hadde han som huslærer den store polske historiker Johannes Dlugosz, kannik i Kraków. Av ham lærte han sømmelighet og fromhet.

I 1471 ble han som trettenåring sendt av sin far til den ungarske grense med en stor hær, ettersom de ungarske adelsmennene ønsket Kasimir som konge i stedet for Matthias Corvinus. Men hans egne soldater deserterte fordi de ikke hadde fått betaling og den ungarske kongen hadde samlet en hær for å slåss mot dem. At forsøket på å sette ham på Ungarns trone mislyktes, gledet Kasimir selv, men hans far ble rasende og forviste ham til borgen Dobzki i nærheten av Kraków. Der ble han i tre måneder.

De ungarske adelsmennene fortsatte å be ham om å overta Ungarns krone, men Kasimir nektet å gripe til våpen mot noe annet kristent land så lenge de kristne var i stor fare fra tyrkerne. Han ble senere visekonge i Polen mens kongen var i Litauen, men hans virkelige interesse lå i et religiøst tilbaketrukket liv og fredens tjeneste. I 1483 avviste han å gifte seg med en av keiser Fredrik IIIs døtre, etter å ha besluttet seg for et liv i sølibat, fromhet og askese.

I 1483 ble Kasimir utnevnt til visekansler i Litauen, men på en reise dit døde han den 4. mars 1484 i Grodno i Litauen (i dag i Hviterussland) av en plutselig oppstått tuberkulose, bare 26 år gammel. Han ble gravlagt under Maria-alteret i domkirken i slottet i Vilnius i Litauen, og det forekom mirakler ved hans grav. Da denne kirken ble stengt og gjort om til et ateistisk museum, ble helgenens ben flyttet over til kirken Ss Peter og Paulus i Vilnius.

Hymnen som noen ganger kalles St. Kasimirs, Omni die dic Mariae, var ikke skrevet av ham, men av Bernhard av Cluny på 1100-tallet. Men han sang den ofte, og en kopi av den ble gravlagt sammen med ham. Den ble funnet under hans hode da graven ble åpnet i 1604. På 1600- og 1700-tallet ble hans overnaturlige hjelp hevdet av litauere, og han ble deres skytshelgen i konflikter med russerne. I 1984 feiret Litauen sin helgens 500-årsjubileum.

St. Kasimir ble kanonisert av pave Leo X i 1521. Etter reformen av 1602 utga pave Klemens VIII på nytt hans kanonisasjonsbulle, som aldri hadde nådd Polen. Han ble samtidig utropt til Polens vernehelgen i 1602. Han blir fremstilt i polsk nasjonaldrakt med jomfruelighetens lilje. Han blir også fremstilt med krone og septer, ofte også med palme.

Hans minnedag er 4. mars.

av Webmaster publisert 25.03.1998, sist endret 20.01.2019 - 12:38