Den hellige Kassian av Uglitsj (d. 1504)

Minnedag: 2. oktober

Den hellige Kassian (ru: Кассиан) ble født som Konstantin (gr: Κωνσταντίνος; ru: Константин) en gang på 1400-tallet i Hellas. Han var en etterkommer etter de greske fyrstene Mangupa. Vanligvis regnes Morea som hans fødested, men noen mener at han ble født på Krim, rundt femti mil fra Simferopol, hvor den store byen Mangup (noen ganger kalt Mankopom eller Mangutom) lå tidligere. Han fikk en for sin tid omfattende utdannelse, og han kom til Moskva som del av en delegasjon til storfyrst Ivan III Vasiljevitsj (1462-1505), sammen med niesen til den siste bysantinske keiseren, Konstantin XI (XII) (1448-53), Sofia (Zoë) Paleologa (ca 1455-1503), som i 1472 ble storfyrstens andre hustru.

Konstantin uttrykte ønske om å bli værende i Russland, men han avslo tilbudet om å bli værende ved storfyrstens hoff. Han hadde bestemt seg for å vie sitt liv til tjeneste for Gud, så i stedet slo han seg ned hos biskop Joasaf av Rostov. I 1488 trakk biskopen seg tilbake til klosteret Therapon ved bredden av innsjøen Beloe ozero (Den hvite sjøen) i Nord-Russland (ikke Kvitsjøen (Beloe more) for ensomhet, og da fulgte Konstantin med ham og levde et strengt asketisk liv, men uten å bli munk. Ikke en gang Joasafs innstendige anmodninger fikk ham til å motta tonsuren. Men en natt hadde han en visjon av den hellige Therapon av Belozersk (1337-1426), som tryglet ham om å bli munk, og etter det mottok han dagen etter den monastiske tonsuren. Han fikk klosternavnet Kassian.

Etter en viss tid forlot han klosteret og dro til et sted rundt 22 kilometer unna, ikke langt fra byen Uglitsj, nær stedet hvor elven Utsjma flyter ut i Volga. Der grunnla han et kloster til ære for Guds Mors Dormisjon (Innsovning), også kalt Utsjma. Ryktet om denne munken begynte å spre seg vidt omkring, og mange mennesker begynte å komme for å motta hans velsignelse, for å se bosetningen i ødemarken og for å samtale med ham. Kassian mottok alle med kjærlighet og veiledet dem på veien til frelse med lavmælte ord.

Kassian døde i høy alder den 2. oktober 1504 (andre kilder sier 4. oktober). I krønikene fra Uglitsj ble det fortalt om mange mirakler utført på hans forbønn. Spesielt beskyttet hans bønner klosteret mot polske soldater i årene 1609 til 1611. Kassians minnedag er dødsdagen 2. oktober. Han minnes også den 21. mai, en minnedag han deler med sin navnebror, den hellige keiser Konstantin I den Store. Feiringen av en synaxis (fellesfest) for de hellige fra Rostov og Jaroslavl i Russland den 23. mai ble etablert den 10. mars 1964 etter resolusjon fra patriark Aleksij I (1945-70) og den hellige synode i Den russisk-ortodokse kirke. Kassian står på denne listen som en av undergjørerne fra Uglitsj.

av Webmaster publisert 25.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:48