Den hellige Kornelius centurionen (1. årh)

Minnedag: 2. februar

Den hellige Kornelius centurionen (1. årh)

Den hellige Kornelius (Cornelius, Kornelios) var centurion for hundre soldater i den italienske kohorten i den romerske legionen som var stasjonert i Caesarea Maritima i Palestina (Cohors II Italica civium Romanorum). Alt vi vet om ham, stammer fra kapitlene 10 og 11 i Apostlenes gjerninger. Han ble høyt skattet av jødene og han ga rikelig med almisser til de fattige. Han hadde en visjon som ba ham om å sende bud etter den hellige apostelen Peter, som da var i Jaffa. Apostelen kom til hans hjem og døpte ham og hele hans hus (Apg 10). Han var den første ikke-jødiske konvertitt til kristendommen. På grunn av dåpen av en ikke-jøde ble det strid, og til slutt ble Apostelkonsilet i Jerusalem innkalt rundt år 48 (Apg 15).

Tradisjonen vil ha det til at Kornelius ble den første biskop av Caesarea (eventuelt den andre etter den hellige Sakkeus), og det gjentas i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum. Hans minnedag er 2. februar, mens han i østkirkene feires 13. september og 20. oktober. Kornelius har aldri vært regnet blant Jesu 70 (72) disipler, men i Østkirken står han på en liste over andre tidlige «apostler». En annen tradisjon gjør ham til biskop av Scepsis i Mysia.

av Webmaster publisert 18.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:48