Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den salige Kristina Ebner (1277-1356)

Minnedag: 27. desember

Den salige Kristina Ebner ble født den 26. mars 1277 i Nürnberg i Bayern i Tyskland. I en alder av tolv år trådte hun inn i dominikanerinneklosteret i Engeltal ved Nürnberg. I løpet av sitt klosterliv hadde hun utallige visjoner som hun skrev ned. Etter at Kristina i 1345 var blitt priorinne i klosteret, oppdaget medsøstrene disse nedtegnelsene. En liten bok som handler om nonnene i Engeltal, skal stamme fra Kristina.

Kristina ble høyt æret allerede mens hun levde, og utallige personligheter spurte henne om råd. Da hun døde den 27. desember 1356 i Engeltal, sto hun i hellighets ry. Hennes minnedag er dødsdagen 27. desember.