Den hellige Kenan av Bretagne (500-t)

Minnedag: 25. februar

Den hellige Kenan (Cianan: fr: Quénan) levde på 500-tallet. Han var en disippel av den hellige Joavan (Joevin, Joévin, Jaoua, Jouva, Jaouen, Yaouen), en disippel (nevø?) av den hellige Paulus Aurelian av Léon, og han fulgte ham trolig fra Morganwg i Wales til Armorica (Bretagne). Han var sammen med ham i noen år i Landévennec under abbed Judual. Han står imidlertid ikke blant disiplene av Paulus i dennes biografi av munken Wrmonoc (Gourmenoc).

Da Joavan rundt 567 ble ny biskop da hans onkel trakk seg tilbake til øya Batz, kalte han sin venn Kenan til seg og presteviet ham. Han sendte ham for å bo i Plou-cernau (nå Plouguerneau), som var bebodd av korniske nybyggere. Etter en stund ble Joavan tryglet om å vende tilbake til et kloster i Daoulas som han hadde ledet en tid, for å fjerne en meldugg som hadde rammet avlingene etter at han reiste, og han tok trolig sin venn med seg. På veien tilbake ble Joavan syk og døde i Brasparz, og hans disippel ga ham sakramentene på dødsleiet. Ifølge Joavans legende var Kenan i Plou-cernau, men fikk vite i en åpenbaring at Joavan var syk, så han gikk til ham. Men det er mer trolig at han fulgte Joavan til Daoulas og var sammen med ham på hjemreisen da han ble syk.

Vi vet ikke noe mer om Kenan. Kannik O’Hanlon siterer Thomas de Hibernia, som sa at Kenan lignet Ruth, som ikke hadde noen egen åker, men var fornøyd med å sanke aksene som innhøstingsfolket etterlot seg i Boas’ åkre.

Kenan må skjelnes fra den hellige Kenan (Cianan) av Damleag (Duleek) i Irland (d. ca 500), og den hellige Kea (Kay, Kenan, Quay), som æres i Devon, men som også virket i Armorica. Han ser ikke ut til å ha hatt noen kult i Bretagne. Colgan antok at han var den samme som en navnebror funnet i de irske martyrologiene den 25. februar, uten noen detaljer om hvor han levde.

I kalenderen i klosteret Llanthony står en Kynan, bekjenner, den 24. november, men det er snakk om Kenan av Duleek.

Kilder: Baring-Gould (3) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 4. november 2011

av Per Einar Odden publisert 04.11.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04