Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Kessog (500-t)

Minnedag: 10. mars

Den hellige Kessog (Mackessog) ble født i Cashel i Irland i kongefamilien i Munster. Han dro til Skottland, hvor han ble munk og deretter biskop i området rundt Loch Lomond. Hans bosted var etter tradisjonen Munkeøya i Loch Lomond. Det er knyttet stor usikkerhet til hans levnetshistorie og død. En beretning går ut på at han døde martyrdøden i Bandry, hvor en steinhaug kjent som St. Kessog's Cairn en gang lå. Deler av denne ble fjernet under arbeidet med en vei på 1700-tallet, og da ble det funnet en steinstatue av den hellige Kessog inne i den. Luss var hovedsenteret for hans kult, med en helligdom gitt av den skotske frihetshelten Robert Bruce. Flere kirker i ulike deler av Skottland er viet til ham.

Hans minnedag er 10. mars.