Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den salige Konrad II av Mondsee (~1100-1145)

Minnedag: 16. januar

Den salige Konrad Bosinlother ble født ca 1100 (?) ved Trier i Tyskland og ble benediktinermunk i Siegburg. I 1127 ble han utnevnt til abbed i Mondsee (Lunaelacensis) i Øvre Østerrike. Hans krevde da at de beslaglagte eiendommene skulle føres tilbake til klosteret, og hans fasthet førte til at noen adelsmenn myrdet ham i 1145 i Oberwang nær Mondsee. Helt fra han døde ble han offentlig æret som martyr i sitt kloster. Hans minnedag er 16. januar. Hans bein befinner seg i den tidligere klosterkirken Mondsee.