Den salige Konrad av Offida (1237-1306)

Minnedag: 12. desember

Den salige Konrad (it: Corrado) ble født i 1237 (ca 1241?) i Offida, en liten by noen kilometer vest for det kjente badestedet San Benedetto del Tronto i bispedømmet og provinsen Ascoli Piceno i regionen Marche i Midt-Italia. Som 14-åring sluttet han seg til fransiskanerne (Ordo Fratrum Minorum – OFM) i det første fransiskanerklosteret i Italia i det nærliggende Ascoli Piceno, og hele tiden i sitt liv som fransiskaner støttet han de «spirituelle» og eremittiske tendensene i ordenen.

I begynnelsen gjorde han raskt fremgang i studiene av de hellige vitenskaper, men så hørte han en indre stemme som kalte ham til mer ydmyke embeter i det religiøse liv. Han var begeistret for den nye ordenens fattigdomsideal, og for denne livsformen forsaket han både familie og venner. Han ga også opp studiene med sine overordnedes samtykke, og lykkelig og entusiastisk tok han på seg de simpleste arbeidsoppgavene, i klosterkjøkkenet spylte han bestikket, vasket golv eller dro rundt i byens gater som almissesalmer. Snart ble han kalt «den andre Frans».

Senere fikk hans overordnede ham presteviet og sendte ham ut for å preke. Han fikk raskt et stort navn som predikant, og folket ble tiltrukket av hans utstråling. Han levde et svært enkelt liv, eide bare en drakt og gikk alltid barføtt. Han ble fulgt på sine prekenreiser av den salige Peter av Treja, som delte hans entusiasme for evangelisk fattigdom. Det er sagt at han var til stede i skogen da Jomfru Maria viste seg for Konrad en Kyndelsmesse (2. februar) og la Jesusbarnet i hans armer. Det er forfatteren av Fioretti di San Francesco eller «den hellige Frans' små blomster» som forteller denne historien.

I fotsporene til sitt store forbilde Frans forlot Konrad rundt år 1265 Ascoli Piceno og dro til Assisi, hvor han besøkte den døende fransiskanerbroderen Leo i Portiuncula, fransiskanerordenens vogge. Leo overlot Konrad sine skrifter. Deretter bega han seg til La Verna, hvor Frans av Assisi den 14. september 1224 fikk Kristi sårmerker (stigmata). I det klosteret som hadde oppstått der, levde han deretter i rundt tretten år.

Konrad ble regnet som en av de mest radikale forkjempere for det fransiskanske fattigdomsidealet, og dette gjorde at han nærmet seg den gruppen som ble kalt spiritualene eller Zelanti. Blant hans venner var Angelus Clareno, de salige Johannes av Penna og Johannes Buralli av Parma, Peter av Johannes Olivi, Peter av Monticello og andre av Spriritualene. Han var senere assosiert både med det klosteret som var grunnlagt av Frans i Forano, og med det store klosteret i Alvernia.

Konrad var nært assosiert med lederne for de «celestinske» eremittene, selv om hans egne tilbøyeligheter var mer moderate. I 1294 fikk han tillatelse fra den hellige pave Celestin V (1294-94) til å separere seg frafransiskanerne og dannet celestinerne, hvor Frans' regel ble observert i all sin renhet. Da denne kongregasjonen ble oppløst av pave Bonifatius VIII (1294-1303), vendte Konrad øyeblikkelig tilbake under autoritet av de overordnede i fransiskanerordenen. I 1295 skrev Peter av Johannes Olivi et brev til Konrad hvor legitimiteten til Bonifatius' valg ble forsvart.

Konrad døde den 12. desember 1306, rundt 65 år gammel. Det skjedde mens han holdt en preken i Bastia ved Assisi i Umbria, og han ble gravlagt der. Hans ordensbrødre overførte 56 år senere hans legeme til domkirken San Francesco i Perugia. Den 12. november 1994 ble relikviene høytidelig overført fra Perugia til fødebyen Offida og plassert i et alter i kollegiatskirken der. Han ble saligkåret den 21. april 1817 ved at hans kult ble stadfestet av pave Pius VII (1800-23). Hans minnedag er dødsdagen 12. desember, men 14. desember nevnes også.

av Webmaster publisert 20.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49