Den hellige Kunigunde (Kinga) av Polen (~1224-1292)

Minnedag: 24. juli

Kunigunde (Kinga) av Polen (~1224-1292) Skytshelgen for Polen og Litauen

Den hellige Kunigunde (lat: Cunegundis; ung: Kinga; Kioga, Zinga) ble født rundt 1224 i Esztergom i Ungarn. Hun var datter av kong Béla IV av Ungarn (1235-70) og hans hustru Maria Laskaris, datter av keiser Theodoros Laskaris av Nikea-Nymfaion (1205-22). Hun var dermed niese av kong Bélas søster, den hellige Elisabeth av Ungarn, og grandniese av den hellige Hedvig av Schlesien. Béla IV hadde seks døtre, og i tillegg til Kunigunde er også søsteren Margareta av Ungarn (1242-1270) helligkåret og søsteren Jolenta av Kalisz (ung: Joheleth; Jolanda, Helene) (1235-1298) saligkåret. En fjerde søster, Elisabeth, ble gift med Otto av Bayern. Deres bror Stefan ble senere kong Stefan V av Ungarn (1270-72). Til den ungarske kongelige Arpád-ætten hører også den hellige kong Stefan I av Ungarn (997-1038), hans sønn, den hellige Emerik av Ungarn, den hellige kong Ladislas I av Ungarn (1077-95) og den hellige Margareta av Skottland.

Kunigunde kom til hoffet i Kraków som femåring, og hun vokste opp sammen med den to år yngre hertug Boleslas av Kraków og Sandomierz, senere konge av Polen. Den unge Boleslas var bare ett år gammel da hans far, hertug Leszek, ble myrdet i 1227 av den pommerske hertug Vratislav (Wratislaw). Han ble oppdratt svært fromt av sin mor. Fra tid til annen ble han holdt fanget av sin onkel Konrad av Masovia, men han klarte å unnslippe ved hjelp av abbeden av Szeczechow. Tolv år gammel betrodde han i 1238 sin mor at han bare vil velge seg en hustru som ligner hans søster, og denne livsledsageren fant han ved sitt eget hoff.

Da Kunigunde og Boleslas ble gift i 1239, henholdsvis 15 og 13 år gamle, lovte de hverandre at de skulle leve sammen som bror og søster. En samtidig biografi om Kunigunde vet å fortelle at hun hvert år ba mannen om å fornye dette løftet. Boleslas skildres som en kysk, nøktern og mild mann. «Han gjengjeldte aldri ondt med ondt, vernet om Kirkens friheter, var høyt elsket av sine riddere ettersom han aldri forbeholdt noe for seg selv og var dessuten en stor velgjører overfor alle ordensfolk».

Tross tallmessig underlegenhet beseiret hertug Boleslav i 1243 sin onkel Konrad av Masovia, kong Konrad I Mazowiecki av Polen (1241-43), ved Suchdal og ble kong Boleslaw V Wstydliwy (Boleslas den Kyske eller Ærbare) av Polen (1243-79). «Ved den anledningen ble det klart at det var folkets inntrengende bønner til himmelen som hadde hjulpet fyrst Boleslav til seier». Også i krigen mot russerne i 1266 hadde han hellet med seg, «dog ikke ved egen kraft, men takket være Kirkens bønner og Guds hjelp». Sammen med hustruen gjennomlevde han lidelsene som tatarinvasjonene forårsaket i Polen. Det er mulig at tradisjonen om det kyske ekteskapet vokste frem av behov for å forklare deres barnløshet. I 1273 valfartet Kunigundes bror, kong Stefan V av Ungarn, til den hellige biskop Stanislas' grav i Kraków, og der møtte han sin søster.

Kunigunde levde også ved hoffet et asketisk liv og bar hårskjorte. Hun tilhørte i likhet med sin hellige tante Elisabeth fransiskanernes tredje orden, og hun elsket de syke og fattige og brukte all tid hun kunne på dem. Da hun en dag fant en spedalsk som var dekket av sår og skitt, brakte hun ham selv til sin vogn, selv om hennes ledsagere var rystet over det. Under et besøk på sykehuset for spedalske i Sandomierz forsøkte hennes motstandere å pusse hundene på henne. Hvert år på skjærtorsdag bespiste, vasket og kledde hun førti fattige. Og på sine reiser rundt omkring i landet stoppet hun ved hver eneste kirke for å be.

Legenden vet også å fortelle om en begivenhet som i mangt og mye minner om Elisabeth av Ungarns roseunder. Hennes mann, som var bekymret for hennes helse, forbød henne å faste og sendte en tjener som skulle forvisse seg om at hun overholdt hans forbud. Tjeneren så henne sitte ved bordet med en fisk og vann foran seg og meddelte dette til sin herre. Boleslav skyndte seg da til sin hustru og smakte på hennes mat og drikke - og det smakte kjøtt og vin. Grepet av dette underet lot han henne deretter gjøre som hun ville.

Etter at de hadde levd sammen som bror og søster i førti år, døde hertug Boleslas Wstydliwy den 7. desember 1279. Kunigunde avslo å herske i hans sted og ble i stedet klarissenonne (Ordo Sanctae Clarae - OSC) og overtok ledelsen av det klosteret hun selv hadde grunnlagt i Gamle Sandecz (Stary Sacz) utenfor den nåværende byen Nowy Sacz sørøst for Kraków i Polen. Her viet hun seg til bønn, liturgien, etableringen av nye sogn og byggingen av nye kirker. De siste årene av sitt liv tilbrakte hun der i bønn for sitt land og hele kristenheten, for sin avdøde mann og deres pårørende. Tretten ganger i året mottok hun den hellige kommunion - den gangen var det ikke tillatt å kommunisere hyppigere. Av ærefrykt for Kristi oppstandelse hilste hun hver søndag den første av søstrene hun møtte med ordene: «Kristus er virkelig oppstanden», og deretter kysset hun henne full av glede. Hun utmerket seg med sitt eksemplariske liv, sin strenge askese og hennes akseptering av lidelsen under en langvarig og alvorlig sykdom. Blant de troende huskes hun som «De fattige og hjemsøktes mor».

I 1287 invaderte tatarene landet og nonnene måtte søke tilflukt i en borg. Først beleiret inntrengerne borgen, men så trakk de seg fredelig tilbake som et resultat av Kunigundes bønner. Det siste året av hennes liv var preget av mirakler og andre overnaturlige fenomener, inkludert en åpenbaring av den hellige Frans av Assisi. Kunigunde døde den 24. juli 1292 i Stary Sacz (Gamle Sandecz). Hennes folkelige kult ble stadfestet den 11. juni 1690 av pave Alexander VIII (1689-91), noe som tilsvarer saligkåring. Hun ble helligkåret den 16. juni 1999 av pave Johannes Paul II. Det skjedde på hans 8. besøk i hjemlandet i Stary Sacz, like ved det klosteret som hun grunnla, hvor hun levde og hvor hun ligger gravlagt.

Hennes minnedag er dødsdagen 24. juli. Hun ble i 1695 erklært som skytshelgen for Polen og Litauen i et dekret fra Rituskongregasjonen, stadfestet av pave Klemens XI (1700-21). Hun avbildes enten i fyrstelige klær eller i klarissedrakt med krone.

av Webmaster publisert 23.06.2003, sist endret 28.11.2015 - 02:49