Den hellige Kyrillos av Belozersk (1337-1427)

Minnedag: 9. juni

Den hellige Kyrillos av Belozersk (1337-1427)

Den hellige Kyrillos (ru: Kirill; Кирилл) ble født som Kosmas (ru: Kosma; Косма) i 1337 i Moskva i Russland. Hans foreldre var fromme, adelige og velstående, men i unge år ble han foreldreløs. Han flyttet da inn hos sin slektning, bojaren (adelsmannen) Timofej Vasiljevitsj Veljaminov, som hadde et embete som okolnitsjij (Окольничий) ved hoffet til den hellige storfyrst Demetrius Ivanovitsj Donskoj (ru: Dmitrij) av Moskva (1363-89). Alt lå til rette for et høyt embete i administrasjonen, men det verdslige livet kjedet den unge mannen, som hadde en hang til askese. Etter mange anmodninger klarte Kosmas å overtale onkelen til å la ham dra, og han delte ut alt han eide til de fattige. Etter anbefaling fra den hellige munken Stefan av Makhra (d. 1406) ble han som femtenåring sendt til klosteret Simonov i Moskva. Der avla han løftene under den hellige Theodor av Rostov (d. 1394) med klosternavnet Kyrillos.

Kyrillos ble opplært i monastisk lydighet under veiledning av starets (eldste) Mikael, som senere ble biskop av Smolensk. Om natten leste eldste Mikael psalteret mens Kyrillos gjorde dype bøyninger (zemnoj poklon), men ved første ring av klokken gikk han til matutin. Han spurte eldste Mikael om tillatelse til å avstå fra mat hver andre eller tredje dag, men den erfarne eldste tillot ikke dette, men oppfordret ham i stedet til å spise sammen med brødrene, men ikke til han ble mett.

Kyrillos arbeidet først i klosterets brødbakeri. Der bar han vann, hogde ved og delte ut brød. Da den hellige munken Sergius av Radonezj (ca 1314-92) kom til klosteret i Simonov for å besøke sin nevø, abbed Theodor, besøkte han alltid Kyrillos i bakeriet før noen andre og samtalte hengivent med ham om åndelige spørsmål. Kyrillos ble overflyttet fra brødbakeriet til kjøkkenet, og han sa til seg selv da han så den brennende ilden: «Ta deg i akt, Kyrillos, så du ikke faller i den evige ilden». Han arbeidet i kjøkkenet i ni år og Gud benådet ham med et så følsomt hjerte at han ikke var i stand til å spise det brødet han bakte, uten å felle tårer mens han priste Herren.

Kyrillos prøvde å unnslippe menneskelig heder og begynte til tider å bli en «narr for Kristi skyld». Dette var en betegnelse på menn som ved sin meningsløse oppførsel og påtatte dumskap med hensikt søkte å oppnå forakt og til og med hån fra sine medmennesker. De var spesielt vanlige i Russland, hvor de ble kalt jurodivyj (ru: юродивый). Den russiske versjonen av «narr for Kristus» eller jurodstvo (ru: юродство) er en spesiell form for ortodoks askese. Noen av disse jurodivyj ble helligkåret av den russiske kirken, som den hellige Basilios den Velsignede (1468-1557).

Da klosteret som en straff for overtredelse av forbudet mot eiendom, straffet Kyrillos med vann og brød i førti dager, sonet han denne straffen med glede. Men han kunne ikke skjule sin spiritualitet, og de erfarne eldste forsto ham og mot hans vilje tvang de ham til å akseptere verdigheten som «hieromunk» eller prestemunk, det vil si at de fikk ham presteviet. I den tiden han hadde fri fra liturgien tok Kyrillos på seg en periode som novise og beskjeftiget seg med hardt arbeid. Da Teodor ble vigslet til erkebiskop av Rostov, valgte brødrene i 1390 Kyrillos som arkimandritt for klosteret.

Hodegetria-ikonet som Kyrillos ba foran da Guds Mor viste seg for ham

Rike og betydelige mennesker begynte å besøke munken for å motta veiledning fra ham. Dette forstyrret hans ydmyke ånd, og til tross for brødrenes trygling ville han ikke forbli klosterets leder, men isolerte seg i stedet i sin tidligere celle. Men selv der ble han forstyrret av hyppige besøkende, og han flyttet over til Gamle Simonovo. Hans sjel lengtet etter stillheten, og han ba til Guds Mor om å vise ham et sted som kunne bidra til hans frelse. En kveld da han som alltid leste en akathistos (hymne til en helgen) foran Hodegetria-ikonet av Guds Mor, hørte han en stemme som sa: «Dra til Beloozero, det er stedet for deg».

Beloozero (fra 1777 Belozersk) lå nær innsjøen Beloe ozero (Den hvite sjøen) i Nord-Russland (ikke Kvitsjøen (Beloe more). Dette området var da avsidesliggende og tynt befolket, og dit dro han på jakt etter stedet som i visjonen var bestemt for ham å slå seg ned. Ved innsjøen Siverskoje, ikke langt fra dagens by Vologda, satte han opp et kors sammen med sin ledsager, den hellige munken Therapon, og gravde seg celler i jorden.

Therapon dro snart av gårde for å slå seg ned et annet sted, og Kyrillos levde sitt asketiske liv i sin underjordiske celle i ensomhet i mindre enn et år. En gang var han plaget av en underlig drøm og la seg ned for å sove under et furutre. Men knapt hadde han lukket øynene før han hørte en stemme som sa: «Løp, Kyrillos». Han klarte akkurat å hoppe unna før furutreet ramlet ned. Fra dette treet laget asketen seg et kors. Ved en annen anledning ble han nesten drept av flammene og røyken da en skogbrann ryddet vegg skogen, men Gud berget sin helgen. En viss bonde prøvde å brenne ned munkens celle, men samme hvor mye han prøvde, lyktes han ikke. Etter å ha angret under tårer, bekjente han sin synd til Kyrillos, som mottok hans klosterløfter.

Klosteret sett over innsjøen

Fra klosteret Simonov kom munkene Sebedeus og Dionysios til Kyrillos, høyt elsket av ham, og deretter Natanael, senere økonom for klosteret. Mange begynte å komme til munken og ba om å bli funnet verdige til klosterlivet. Den eldste forsto at hans tid i stillhet var over. I 1397 bygde han en kirke til ære for Guds Mors Innsovning (Uspenie), og dermed var klosteret Kirillo-Belozerskij grunnlagt. Da antallet brødre hadde mangedoblet seg, ga Kyrillos en streng ustav eller typikon (regel) for kommunitetsliv i klosteret, som han helliggjorde gjennom sitt eget livs eksempel. Regelen sa at ingen skulle snakke sammen i kirken og at ingen skulle forlate den før gudstjenesten var over. De kom også for å ære evangeliet i henhold til sin ansiennitet.

I refektoriet (spisesalen) satt de på sine faste plasser, og der skulle det herske stillhet. Fra refektoriet gikk alle i stillhet til sin egen celle. Ingen fikk motta brev eller gaver uten å ha vist dem til Kyrillos, og uten hans velsignelse kunne de ikke skrive noen brev. Penger ble oppbevart i klosterets skattkammer, og ingen hadde noen personlig eiendom. Selv for å drikke vann gikk de til refektoriet. Cellene var ikke låst, og i dem fantes ingenting bortsett fra ikoner og bøker. I de siste årene av Kyrillos' liv bestemte bojaren Romanus seg for å gi klosteret en landsby i gave og sendte av gårde et dokument på denne gaven. Men Kyrillos avgjorde at hvis klosteret kom til å eie en landsby, ville det gi brødrene bekymringer for jorden og bosetninger ville dukke opp og forstyrre klosterets ro, så han avslo gaven. Etter dette var Kyrillos kjent for å være motstander av monastisk landbesittelse, og han avviste også andre landsbyer som fromme adelsmenn tilbød ham.

Herren belønnet sin tjener med klartseende og helbredende evner. En viss Teodor (Fjodor), som hadde trådt inn i klosteret av kjærlighet til Kyrillos, men deretter hatet ham slik at han ikke kunne se på ham, følte seg tvunget til å forlate klosteret. Han gikk til Kyrillos' celle, og da han så hans grå hår, ble han så skamfull at han ikke klarte å få frem et ord. Kyrillos sa til ham: «Sørg ikke, min bror, for alle tar feil om meg, du alene kjenner sannheten og all min uverdighet, jeg er i virkeligheten en verdiløs synder». Deretter velsignet han Teodor og la til at han aldri mer skulle plages av slike tanker. Fra da av levde Teodor i fred i klosteret.

En gang var det ikke igjen mer vin til den hellige liturgi, og sakristanen fortalte Kyrillos om dette. Han ga da ordre om å bringe ham det tomme karet, som han åpnet fullt av vin. Under en hungersnød delte Kyrillos ut brød til alle trengende, og han stanset ikke, til tross for at de normale reservene knapt var nok til brødrene. Han temmet også en storm på innsjøen som truet fiskerne, og han forutsa at ingen av brødrene ville dø før ham, til tross for at en pest ville herje, og etterpå ville mange følge etter ham.

Kyrillos feiret sin siste hellige liturgi på Den Hellige Treenighets dag. Etter å ha gitt de siste instruksene til brødrene om å bevare kjærligheten til hverandre, døde han stille i sitt nittiende år den 9. juni 1427, på den hellige erkebiskop Kyrillos av Alexandrias minnedag. I det første året etter hans død døde tretti av de 53 munkene. Kyrillos viste seg ofte til de resterende i deres drømmer med råd og veiledning.

Kyrillos elsket åndelig opplysning og han brakte denne kjærligheten til sine disipler. Blant verkene i klosteret i 1635 var det mer enn 2000 bøker, av dem seksten av «undergjøreren Kyrillos». Tre brev som han skrev til russiske fyrster, er bevart og viser bemerkelsesverdige eksempler på hans åndelige instruksjoner og veiledning, kjærlighet og trøst.

Venerasjonen av Kyrillos over hele Russland begynte snart, og ikke senere enn 1447/48. Kyrillos' biografi ble skrevet av prestemunken Pakhomios Logothete på oppdrag av metropolitt Theodosios av Moskva (1461-64) og storfyrst Vasilij II Vasiljevitsj den blinde (1425-62). Pakhomios bodde i Kirillov-klosteret i 1642 og møtte mange av øyenvitnene og disiplene av Kyrillos. Den han lærte mest fra, var den hellige munken Martinian, som på den tiden ledet klosteret i Ferapontov, men som hadde levd sammen med Kyrillos fra sin ungdom.

Kyrillos av Belozersk har minnedag på dødsdagen 9. juni. Hans translasjonsfest, festen for avdekkingen av hans relikvier, feires den 7. november. Hodegetria-ikonet som Kyrillos ba foran da Guds Mor viste seg for ham, feires den 8. juni og 28. juli.

Kyrillos' kloster i Vologda oblast i Russland ble etter hvert det største i Nord-Russland, og på 1500-tallet var det den nest rikeste landeieren i Russland etter sitt forbilde, Treenighetsklosteret nær Moskva. På 1900-tallet hadde byen Kirillov vokst frem i nærheten. Tsar Ivan den Grusomme (1533-84; f. 1530) hadde ikke bare sin egen celle i klosteret, men planla også å avlegge monastiske løfter der. I de politiske stridighetene sto klosteret sammen med de såkalte «ikke-besitterne» (nestjazjateli) som ble ledet av den hellige Nilus av Sora (ca 1433-1508). «Ikke-besitterne» ligner på andre bevegelser i kristenheten, for eksempel de fransiskanske spiritualene, i det at de mente at Kirkens eiendom av land og dens store velstand generelt hadde korrumpert den. Nilus av Sora (Sorskij) grunnla et kloster (skete) i nærheten.

Bolsjevikene fikk klosteret sekularisert og gjort om til et museum i 1924. Klosterbiblioteket og noen andre skatter ble overført til Moskva eller St. Petersburg. Størstedelen av klosteret administreres fortsatt av Kirillo-Belozerskij Museum for historie, kunst og arkitektur, men munkene fikk komme tilbake til det øvre klosteret, Ivanovskij, i 1998. Kyrillos' relikvier hviler på et ukjent sted i klosteret.

av Webmaster publisert 11.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:49