Den salige Ludvig Bertrán ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ludvig Bertrán ble født i Barcelona i Spania og var en slektning av den hellige Ludvig Bertrán (d. 1581), Colombias apostel. Etter at han hadde avlagt løftene i dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP) og presteviet, ble han sendt til Filippinene i 1618 og deretter til Japan, hvor han arbeidet til sitt martyrium. Han ble brent levende i Omura den 29. juli 1627 sammen med to andre dominikanere: de salige Mancius av Det hellige Kors og Peter av St. Maria.

Ludvig ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 147 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ludvigs minnedag er dødsdagen 29. juli.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49