Den salige Leopold av Gaiche (1732-1815)

Minnedag: 2. april

Den salige Leopold (it: Leopoldo) ble født som Johannes Croci (it: Giovanni) den 30. oktober 1732 i Gaiche ved Barberino di Panicale i bispedømmet Perugia i regionen Umbria i Midt-Italia. Hans foreldre var Giuseppe Croci og Maria Antonia Giorgi i en velstående, from og dypt religiøs bondefamilie, og som barn var han gjeter for familiens småfe. Den unge Johannes fikk av sine foreldre en dypt religiøs oppdragelse. Han viste svært tidlig både talenter og fromhet og uttrykte allerede som barn sitt ønske om å bli prest. I tidlig ungdom, mens han fortsatt var gjeter, besøkte han det fransiskanske novisiatet San Bartolomeo i Cibottola og ble dypt imponert.

Han fikk sin første opplæring av sogneprest G. Zuccarini i den nærliggende landsbyen Greppoleschieto, som instruerte ham i katekismen, i humaniora og i latin, som var minstekravet for å bli tatt opp i novisiatet. I en alder av atten år ville Johannes i 1750 tre inn i den reformerte Fransiskanerordenen, og etter en lang ventetid kunne han endelig den 19. mars 1751 tre inn i klosteret San Bartolomeo i Cibottola, hvor han ble ikledd ordensdrakten og mottok ordensnavnet Leopold. Klosteret tilhørte de fransiskanske rekollektene (Ordo Fratrum Minorum (Strictoris Observantiae) Recollectorum – OFMRec), en av de reformerte ordensgrenene som i 1897 ble slått sammen med de andre strenge grenene av ordenen (observanter og reformater) til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM), som nå er den største grenen av fransiskanerordenen – større enn konventualene og kapusinerne til sammen..

Etter et prøveår flyttet han til klosteret Ss Annunziata i Nórcia (Nursia), den hellige Benedikts fødeby, hvor hans studier ble gjenopptatt. Han var en eksemplarisk novise. Han ble presteviet den 5. mars 1757, 24 år gammel, av biskop Cosimo Pierbenedetto Maculani CO av Terni (1748-67). Hans inngående studier i humaniora, filosofi og teologi, samt en mangfoldig nysgjerrighet på flere kunnskapsfelt, gjorde at han ble utnevnt til å forelese for klerikerne i den serafiske provinsen, først som lektor i filosofi og deretter i teologi, som han viet seg til i mange år.

Men hans hovedaktivitet, som han utførte i rundt femti år, var prekener og folkemisjoner. Da han ble bedt om å holde fasteprekenene i lokale kirker, ga han det første eksemplet på sine usedvanlige evner som predikant. Han holdt den første prekenen i kirken Santa Maria della Spineta i bispedømmet Todi i 1761. Det er ikke overraskende at han senere ble valgt til den viktigste misjonæren rundt om i Kirkestaten – fra 1768 til 1778 var han pavelig «apostolisk misjonær». Hans store innsats på dette feltet ble opprettholdt til tross for sviktende helse, og i august 1771 ble han utnevnt til leder for misjonen.

En liten dagbok eller prekenjournal som Leopold påbegynte i 1761, viser at i 47 år med uavbrutt tjeneste, holdt han 330 formelle misjoner, som for det meste varte i femten dager eller mer og innebar tre til fire prekener hver dag. Han holdt også førti fasteprekener, fjorten adventskurs, 94 kurs med åndelige øvelser, novener og dusinvis triduum, panegyrikker og hundrevis av prekener på bestemte helligdager og feiringer, og til slutt mange andre prekener holdt på arenaer og under svært varierte forhold.

Han holdt årlige misjoner i flere bispedømmer, og etter at han ble provinsial i sin orden, fortsatte han med sitt pastorale arbeid. Han fulgte de emosjonelle metodene til den hellige Leonard av Porto Maurizio (1676-1751) med intense prekener fulgt av svegliarini («oppvekkere») som var laget for å vekke samvittigheten hos tilhørerne. Disse inkluderte å vise frem botsredskaper til forsamlingen og få en gruppe menn til å piske seg over skuldrene mens salmen Miserere ble resitert. Han kom gjerne innpakket i lenker, med en tornekrone på hodet. Alle hans misjoner inkluderte to prosesjoner, en nattlig botsprosesjon, hvor menn gikk barføtt med tornekroner på hodene og kvinner var strengt ekskludert, og en annen til ære for Jomfru Maria, hvor kvinner og barn deltok kledd i hvitt og bar kroner av blomster og torner.

Som provinsial grunnla han et retretthus for fransiskanerne i Monteluco nær Spoleto, etter eksempel av de hellige Thomas av Cori og Leonard av Porto Maurizio. Dit kunne prester og misjonærer reise for sine årlige retretter og for åndelig fornyelse så de kunne gjenvinne sine åndelige og fysiske krefter i pausene i deres aktiviteter. Selv bodde han der i ensomhet og stillhet i flere år. Han skrev husets regler og konstitusjoner modellert på andre fransiskanske steder, men med fokus på disiplin. Den 1. november 1788 ble retretthuset åpnet av erkebiskop Francesco Maria Locatelli av Spoleto (1772-1811). Leopold ble dets første superior.

Leopold hadde en rekke viktige embeter i ordenen og var alltid ubøyelig når det gjaldt en streng observans av regelen, og han betraktet enhver lettelse på den som et misbruk. Han var først guardian, kustode og deretter i 1781 provinsial for den umbriske provinsen Santa Clara. Han utøvde en forsiktig kontroll gjennom hyppige besøk og rundskriv. Han holdt i alle klostre en ekstraordinær serie av åndelige øvelser. Spesielt lå utdannelse av unge mennesker hans hjerte nær, spesielt novisene, og han prøvde å forbedre systemet for studier og forberedelsene til aktiviteten som forkynnere.

Da Napoleons tropper invaderte Roma i 1808, ble alle klostre lukket i 1810 og brødrene ble spredt. Leopold ble tvunget ut av sitt kloster og ble nødt til å legge av fransiskanerdrakten. Han måtte flykte og søkte tilflukt i en hytte nær Spoleto sammen med tre medbrødre. Han vandret fra sted til sted i regionen og var i et hus i landsbyen Terraia og i Assisi, i private hjem, klosteret San Damiano og kirken Nuova og i rundt to år i helligdommen Santa Maria degli Angeli. Til tross for sine 77 år fortsatte han med pastoralt arbeid, og han fungerte som sogneprest mens den lokale presten var drevet ut. Han ble fengslet en tid fordi han nektet å avlegge en ed av lojalitet til den nye regjeringen, men han ble snart løslatt. Da vendte han tilbake til sitt favorittarbeid – å gi misjoner og retretter overalt hvor han kunne. Han hadde ry for profetiske evner, og merkelige fenomener ble sagt å følge hans forkynnelse. For eksempel syntes hans hode ofte å bli kronet med torner. Etter Leonards eksempel satte han opp eller restaurerte Korsveier i over hundre kirker.

Leopolds misjonsvirksomhet var alltid innenfor Kirkestaten og spesielt i Umbria. Han hadde valgt Madonna til sin spesielle skytshelgen og bar alltid et bilde hvor hun var avbildet. I sitt lange liv skrev han en god del, som forble upublisert, bortsett fra noen prekener, retretter for prester og troende, en skisse av historien til den reformerte fransiskanske provinsen Umbria, et kurs i moralteologi, referanselister til kirkehistorien og forelesningsnotater.

Da franskmennene til slutt forlot Italia, satte han i gang med å gjenetablere husene i ordenen, Kommuniteten på Monteluco ble gjenopprettet i 1814, og Leopold vendte straks tilbake dit den 10. oktober 1814, hvor han tilbrakte sine gjenværende måneder i bønn og stillhet. Han holdt en siste runde med misjoner i kirken i Monteluco fra 15. desember 1814, men kort tid etterpå ble han syk og ble tvunget til å hvile.

Den salige Leopolds relikvier i Monteluco ved SpoletoLeopold døde den 2. april 1815 i Monteluco, 82 år gammel, etter et langt liv viet til forkynnelse og annet pastoralt arbeid. Han ble gravlagt i den lille kirken i retretthuset, og der æres hans relikvier fortsatt. Etter begravelsen med en massiv deltakelse av folket i Spoleto, begynte hyppige valfarter til retretthuset. Vitnesbyrd om mirakler som skjedde under reisen og ved hans levninger på Monteluco, ble lagt til de som skjedde i andres liv. Saligkåringsprosessen ble igangsatt i 1830 av den daværende erkebiskop Giovanni Maria Mastai Ferretti av Spoleto (1827-32), fremtidige pave Pius IX. Den 13. februar 1855 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av den salige pave Pius IX (1846-78) og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Han ble saligkåret den 12. mars 1893 (dokumentet (Breve) var datert den 4. mars) av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum er fortsatt dødsdagen 2. april:

Spoléti in Umbria, beáti Leopóldi de Gaiche, presbýteri ex Ordine Fratrum Minórum, qui sacros recéssus in Monte Luco instítuit.

I Spoleto i Umbria, den salige Leopold av Gaiche, prest i fransiskanerordenen, som grunnla et hellig retretthus i Monteluco.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (IV), Benedictines, Schauber/Schindler, Index99, MR2004, KIR, CSO, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, it.wikipedia.org, newsaints.faithweb.com, zeno.org, treccani.it, paginecattoliche.it, assisiofm.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. august 2000 – Oppdatert: 19. september 2016

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 19.09.2016 - 14:21