Den hellige Laurentius Huong (~1802-1856)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Laurentius Huong (egentlig Laurentius (Laurensô) Huong Van Nguyen) ble født ca 1802 i Ke Sài i provinsen Hanoi (Hà Nôi) i Tonkin i Vietnam. Han ble presteviet og halshogd for sin tros skyld den 27. april 1856 i Ninh Binh i Vest-Tonkin.

Han ble saligkåret av den hellige pave Pius X den 2. mai 1909 og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Laurentius kan også minnes på dødsdagen 27. april.

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49