Den salige Ludvig Morbioli (1433-1485)

Minnedag: 9. november

Den salige Ludvig Morbioli (it: Ludovico [Luigi]; lat: Ludovicus) ble født i 1433 i Bologna i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Han kom fra en gammel middelklassefamilie og var en av de seks barna til Francesco Antonio Morbioli og hans hustru Agnese, fem sønner og en datter. Som ung mann var Ludvig vakker og beryktet for sitt løsaktige liv. Han giftet seg ung med Lucia di Giovanni Tora, men i stedet for å slå seg til ro, fortsatte han med sin temmelig frivole livsstil.

Men i 1462 ble han alvorlig syk mens han bodde i de regelbundne kannikenes kloster San Salvatore i Venezia. Denne trusselen mot hans liv, kombinert med de vennlige rådene fra hans verter, gjorde at han forandret seg fullstendig. Han vendte tilbake til Bologna i 1470, og forvandlingen var straks åpenbar for hans venner. Den viste seg for eksempel i hans utseende. I stedet for å følge de skiftende motene, gikk han i de samme lyse, enkle klærne sommer som vinter, og han krøllet og danderte ikke lenger håret.

Hans hustru, som uten tvil var overrasket av sin manns brå forandring, gikk med på en separasjon straks det var sørget for henne. Fra da av begynte Ludvig å gå fra sted til sted og preke bot og omvendelse, og ignorerte latterliggjøringen fra sine tidligere venner og bekjente. Han tigde også almisser til de fattige og underviste i den kristne tro, spesielt til de unge og de uvitende. Han likte å tilbringe den fritiden han hadde med å skjære ut bilder i bein eller tre. Karmelittene (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm) hevder at han etter sin omvendelse ble medlem av deres tredjeorden (legmannsgrenen). Den drakten han bar, lignet på legkarmelittenes, men det finnes ikke noe sterke bevis på at han faktisk var medlem.

I de siste årene av sitt liv bodde Ludvig under trappen i et stort hus i Bologna. Da han fikk det som skulle vise seg å være hans siste sykdom, avviste han resolutt å konsultere en lege, og ba i stedet om sakramentene. Disse mottok han med stor hengivenhet og døde den 9. november 1485 i Bologna. Han ble gravlagt på kirkegården ved byens katedral, men det ble snart meldt om så mange mirakler som ble tilskrevet hans forbønn, at hans legeme snart ble flyttet inn i katedralen. Dessverre gikk hans grav tapt under noen ombygningsarbeider på 1500-tallet, og den har aldri blitt funnet igjen.

Men dette stanset ikke hans kult, og han ble saligkåret den 24. oktober 1842 ved at hans kult ble stadfestet av pave Gregor XVI (1831-46) for Bologna og karmelittordenen. Hans minnedag er dødsdagen 9. november, men 16. november nevnes også.

Det meste av det vi vet om Ludvig, stammer fra en metrisk biografi, skrevet mellom 1485 og 1489 av en karmelittmunk, Baptist Mantuanus, som bodde i Bologna i mange år. Selv om man regner med at kronologien ikke er fullstendig pålitelig, unngår forfatteren dikterisk frihet og stoler utelukkende på sin egen kunnskap eller på øyenvitner.

av Webmaster publisert 23.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49