Den salige Ludvig Mzyk (1905-1942)

Minnedag: 23. februar

Den salige Ludvig Mzyk (1905-1942)

Den salige Ludvig Mzyk (pl: Ludwik) ble født i 1905 i Chorzaw i Polen. Han kom fra en gruvearbeiderfamilie. Han sluttet seg til ordenen Steyler-misjonærene eller Verbittene (Societas Verbi Divini – SVD) og ble presteviet i 1932. Etter å ha tatt doktorgraden i teologi i Roma, ble han utnevnt til magister og siden rektor for novisiatet i Chludowo ved Poznan. Han var et forbilde for seminaristene.

I januar 1940 ble han arrestert etter å ha snakket til en Gestapo-agent i forkledning om å få novisene ut av Polen og til Østerrike eller Roma. Han ble brakt til fengselet i Poznan, hvor ni prester ble holdt i et lite rom med deler av gulvet dekket av hakket strå. SS-vokterne plaget dem konstant og moret seg med å torturere dem foran besøkende. P. Mzyk reagerte med mot, og sammen med to andre prester ble han slått og skutt av fengselsdirektøren den 23. februar 1942 i fengselet i Poznan. Likene ble slengt ut i snøen.

«Jeg ville hjelpe min brutalt mishandlede medbror i hans indre lidelser og gikk bort til ham for å si noen trøstens ord. Da fikk jeg høre følgende ord: 'En disippel kan ikke være større enn sin Mester.' Da bøyde jeg meg ned foran ham og ba ham å velsigne meg, noe han gjerne gjorde.» (P. Franciszek Olejniczak).

Han ble saligkåret den 13. juni 1999 av pave Johannes Paul II (1978-2005) i Warszawa som en av de 108 polske martyrer for nazismen. Gruppen har offisielt navnet «De salige Antonius Julian Nowowiejski, Henrik Kaczorowski, Anicetus Koplinski og Maria Anna Biernacka og deres 104 ledsagere». Han er nr 99 på listen. Hans minnedag er dødsdagen 23. februar, mens hele gruppens minnedag er 12. juni.

av Webmaster publisert 08.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49