Den hellige Landericus av Paris ( -~661)

Minnedag: 10. juni

l'Hôtel-Dieu i Paris i middelalderen

Den hellige Landericus (fr: Landry) var muligens tjenestemann i kanselliet til kong Klodvig II (638-56) før han i 650 ble valgt til biskop av Paris. Han huskes spesielt for sin omsorg for de fattige og syke i byen. Under en stor hungersnød i 651 solgte eller pantsatte han ikke bare sine egne eiendeler, men også møbler og hellige kar fra kirken for å lindre befolkningens lidelser.

Før hans tid besto den eneste pleien av de syke fattige av et par små herberger uten utstyr, og de var avhengig av tilfeldige almisser for å klare seg fra dag til dag. Biskop Landericus etablerte det første virkelige hospitalet i byen. Det ble bygd nær katedralen Notre-Dame og viet til den hellige Kristoffer. Pariserne pleide å si at det i hver seng der befant seg en syk, en døende og en død person. Sykehuset utviklet seg senere til det berømte Hôtel-Dieu, som fortsatt er et av de viktigste sykehusene i Paris.

Landericus var alltid oppsatt på å sørge for åndelig hjelp til sitt folk, og han ønsket benediktinerne velkommen til sitt bispedømme og oppmuntret dem til å bygge klosteret Saint-Denis. I 653 undertegnet Landericus og 23 andre biskoper det grunnleggingscharteret som kong Klodvig II ga til Saint-Denis og ga det eksempsjon (frihet) fra biskoppelig jurisdiksjon. Selv om dette charteret er gått tapt, nevnes det i er dokument fra kong Klodvig datert den 22. juni 654. Men hans underskrift er bevart i det franske nasjonalarkivet under den kongelige bekreftelsen av et privilegium han hadde gitt til munkene i Cluny.

Det er ukjent akkurat når Landericus døde, men det kan ikke ha vært tidligere enn 660. For i det året viet en munk ved navn Marculf til ham en samling kirkelige formulae som var samlet etter hans instruksjoner. Vanligvis oppgis det at Landericus døde rundt 661, og han ble gravlagt i kirken Saint-Germain-des-Prés, som den gang var viet den hellige Vincent. Der oppbevares Landericus' relikvier i et sølvskrin, bortsett fra to av hans bein, som i 1408 ble gitt til menigheten Saint-Landry. Hans minnedag er 10. juni. Han æres med et officium i det nye Paris-breviaret.

av Webmaster publisert 21.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:49