Den hellige Lanfranc av Pavia ( -1194)

Minnedag: 23. juni

Den hellige Lanfranc Beccaria (it: Lanfranco) ble født i landsbyen Grupello ved Pavia i Lombardia i Nord-Italia. I 1178 ble han valgt til den 46. biskop av Pavia. Under sitt episkopat var han plaget av kjettere, og selv om han var en fredens mann, måtte han bruke mye av tiden på å kjempe med griske sivile øvrighetspersoner som prøvde å skaffe seg kontroll over Kirkens eiendommer og inntekter. Nord-Italia var lovløst og ustabilt, og herskerne trengte penger for å bygge befestninger. Lanfranc nektet på det mest bestemte å tillate at kirkelige ressurser ble misbrukt til dette formålet og var upåvirket av trusler.

Men på et tidspunkt ble truslene så voldsomme at han forlot byen og sluttet seg til munkene i vallombrosaner-klosteret San Sepolcro d'Astino. Vallombrosanerne (Congregatio Vallis Umbrosae Ordinis Sancti Benedicti – CVUOSB) er en streng gren av benediktinerne. Men han ble kalt tilbake, og etter det var det fred en tid. Men kravene ble fornyet, og det ble bestemt å sulte ham ut. Å bake brød til biskopen eller gi ham mat ble nå en forbrytelse som ble straffet med dødsstraff.

Lanfranc dro til Roma og forela sin sak for pave Klemens III (1187-91), som truet herskerne i Pavia med sine fordømmelser, men rådet Lanfranc til å vende tilbake til sitt bispesete. Utnevnelsen av en ledende myndighetsperson som var sympatisk til Kirken, gjorde ting lettere en stund, men snart ble kravene fornyet igjen. Lanfranc bestemte seg da definitivt for å bli munk hos vallombrosanerne, men før han fikk virkeliggjort denne planen, døde han i 1194. Hans gravmæle i kirken San Lanfranco i Pavia er dekorert med relieffer av Amadeo. Hans biografi ble skrevet av hans etterfølger som biskop i Pavia, Bernardo Balbi, som også var en berømt kanoniker.

Lanfranc ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 20. desember 1888 (gruppen «Hieronymus, Lanfranc og deres tre ledsagere, biskoper av Pavia») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 23. juni.

Han må ikke blandes sammen med den salige erkebiskop Lanfranc av Canterbury (ca 1005-89), som var født i Pavia. Lanfranc ble kanskje et århundre senere oppkalt etter ham.

av Webmaster publisert 22.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:49