Den hellige Lukas Hwang Seok-du (1811-1866)

Minnedag: 20. september

nullEn av de 103 Korea-martyrene.

94. Den hellige Lukas Hwang Seok-du [Sŏk-tu] ble født i 1811 i Yeonpung [Yŏnp'ung] nord i provinsen Chungcheong i Sør-Korea. Han var eneste sønn i en velstående hedensk adelsfamilie. Hans far lot ham studere for å bestå den statlige eksamenen til hele familiens heder. I en alder av tyve år dro han til Seoul for å avlegge sine endelige eksamener. På et vertshus på veien til Seoul møtte han en lærd katolikk som snakket med ham om den vidunderlige katolske religion og han ble dypt beveget. Han fikk med seg noen katolske bøker for å lese. Han vendte straks hjem og kom dit tre dager etter at han hadde dratt. Han fortalte sin forbløffede far at han allerede hadde bestått eksamen. Det han mente, var at han hadde bestått den himmelske eksamen. Lukas ble hardt slått av sin far for dette, men han fortsatte å studere den katolske tro.

nullHan konverterte sin hustru til den katolske tro, og de ble begge katolikker. Faren truet ham med døden, og Lukas så at hans ord bare provoserte faren til banning og blasfemi. Derfor avla han et privat taushetsløfte og lovte Gud at han ikke ville snakke igjen før hans far var blitt omvendt til den katolske tro. Lukas lot som om han var stum i over to år. Hele familien prøvde å helbrede hans stumhet, men uten resultat. Faren og resten av familien ble slitt ned av hans tause motstand, så de bestemte seg for å undersøke den katolske tro. Lukas overtalte dem til å studere katekismen, og de ble omvendt og ble katolikker.

Selv ikke-katolikker beundret Lukas’ hengivenhet og trofasthet samt hans vidunderlige personlighet. Da biskop Ferréol kom til Korea i 1845, bestemte Lukas seg for å tjene Kirken resten av sitt liv. Han fikk biskopens tillatelse til å leve separert fra sin hustru. Biskopen bestemte seg for å gjøre Lukas til prest. Imidlertid godkjente ikke Den hellige stol biskopens plan, ettersom det ikke var noe kloster som Lukas’ hustru kunne tre inn i.

Etter at hans far døde, tok Lukas’ slektninger alle hans eiendeler fra ham og han ble drevet hjemmefra. Han ble utnevnt til kateket og underviste også i kinesisk litteratur. Lukas utførte sine plikter som kateket beundringsverdig. Han ble til slutt assistent for den apostoliske vikaren, den hellige biskop Simeon Berneux MEP (1814-1866), og hans koadjutorbiskop, den hellige biskop Antonius Daveluy MEP (1818-66), som var apostolisk vikar i 23 dager etter biskop Berneux’ død. Lukas skrev mange bøker sammen med biskop Berneux.

Da biskop Daveluy ble arrestert den 11. mars 1866, ba han dem som arresterte ham om ikke å arrestere Lukas. Men Lukas insisterte på å bli arrestert sammen med biskopen. De ble sendt til Seoul. De to ble fengslet sammen med en annen prest, den hellige Peter Aumaître MEP, torturert og forhørt. I fengselet forkynte kateket Lukas den katolske religion for sine forfølgere, som beundret hans kunnskaper og veltalenhet.

nullLukas Hwang, biskop Daveluy og Peter Aumaître ble den 30. mars 1866 dømt til døden sammen med den hellige franske presten Martin Lukas Huin og den hellige koreanske kateketen Josef Jang Ju-gi. Det ble bestemt at de ikke skulle henrettes i Seoul, men i Galmaemot, en marinebase i Boryeong i provinsen Chungcheong, rundt ti mil fra Seoul. Dette var fordi kongen var syk og skulle gifte seg, og han ville ikke at misjonærenes blod skulle flyte i Seoul. Etter deres egen anmodning ble martyrene halshogd på langfredag den 30. mars 1866. Lukas var 55 år gammel.

Lukas Hwang var blant de 24 som døde i forfølgelsene mellom 1861 og 1867 som ble saligkåret den 6. oktober 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). 79 martyrer som døde mellom 1839 og 1846 var blitt saligkåret i 1925 av pave Pius XI (1922-39). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Butler (III), Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, santiebeati.it, cbck.or.kr, newsaints.faithweb.com, catholicamericaneyesinkorea.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:49