Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den hellige Leokadia av Toledo ( -~303)

Minnedag: 9. desember

Skytshelgen for Toledo

Den hellige Leokadia (Leocadia) ble født på 200-tallet i en fornem familie i Toledo i Spania. I følge den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum var hun en ivrig kristen jomfru, og da kristenforfølgelsene brøt ut under keiser Diokletian (284-305), nektet hun å avsverge sin tro. Hun ble da torturert under legaten Dacian, sannsynligvis i Toledo i år 303 eller 304. Hun ble pisket offentlig og avkledd for å ydmyke henne som en slave. Da hun tross alle lidelser ikke avsverget troen, ble hun kastet i fengsel. Hun var i fengselet da hun hørte om den hellige Eulalias martyrdød, og hun ba om at hun selv måtte bli like verdig til å dø for Kristus. Senere døde hun i fengselet av sine skader, etter tradisjonen den 9. desember 304.

Leokadia ble bisatt i Toledo, og hennes kult er kjent der fra 400-tallet, og hun er byens skytshelgen. Hun nevnes ikke av Prudentius i hans hymne om de spanske martyrene, men i svært tidlige tider var det tre gamle kirker i Toledo viet til henne. De skal etter tradisjonen ligge på stedene hvor hennes hjem, hennes fengsel og hennes begravelsessted lå. Sistnevnte ble i første halvdel av 600-tallet nevnt som møtestedet for den fjerde synoden i Toledo i 633, den femte i 636 og den sjette i 638. Lenge før det må altså Leokadia ha vært æret som martyr.

Hennes relikvier ble lenge oppbevart i den kirken kong Sisebutus bygde. Men senere, under maurernes angrep, ble relikviene flyttet, først til Oviedo, så til klosteret Saint-Ghislain ved Mons (Bergen) i Belgia. Kong Filip II brakte dem tilbake til Toledo under store æresbevisninger den 26. april 1589.

Den hellige Ildefons, som på 600-tallet var erkebiskop av Toledo, skal ha hatt en visjon eller drøm hvor Leokadia steg opp av sin grav for å takke ham, i Himmeldronningens navn, fordi han hadde skrevet avhandlingen De virginitate Sanctae Mariae («Om den hellige Marias jomfruelighet»). Leokadias kult var opplagt veletablert i hans levetid.

Hennes minnedag er dødsdagen 9. desember og hennes navn står i Martyrologium Romanum. I Flandern er hun kjent som St. Locaie. Hun avbildes med et tårn for å symbolisere at hun døde i fengsel. I 2004 feires 1700-årsjubileet for hennes død i Toledo, jubileumsåret startet på hennes minnedag den 9. desember 2003.