Den salige Mancius av Det hellige Kors ( -1627)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Mancius av Det hellige Kors var japaner og en aldrende kateket i dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP). Han ble brent levende i Omura den 29. juli 1627 sammen med den salige dominikanerpateren Ludvig Bertrán og sin kateketkollega, den salige Peter av St. Maria OP. [Kilden Bunson skriver at han var dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD).]

Mancius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 148 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Mancius' minnedag er dødsdagen 29. juli.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52