Vår Frue av Pompeii

Minnedag: 8. mai

Madonna del Rosario di Pompei

Den salige Bartolomeus Longo (it: Bartolomeo; kortform Bartolo) (1841-1926) kom fra en from familie, og de ba rosenkransen sammen hver kveld. Som student var han dyktig i litteratur, talekunst, fekting, dansing, musikk og annen kunst, han kunne spille fløyte og piano og dirigerte et skoleorkester. Han studerte jus på universitetet i Napoli, hvor han gradvis ble vunnet over av stabens sterke anti-klerikalisme og deltok i demonstrasjoner mot paven og presteskapet. Samtidig var han plaget av tvil om sannheten i sin kristne tro og ble interessert i spiritismen. Det var en velutviklet bevegelse av spiritister i Napoli, som organiserte seg nesten som en religiøs sekt, utnevnte sine egne prester og imiterte noen av Kirkens ritualer.

Bartolo ble reddet unna bevegelsens verste utskeielser gjennom den fromme og lærde dominikanerpateren Alberto Radente. Under hans innflytelse vendte Bartolo tilbake til å praktisere sin tro. Den 12. desember 1864 tok han sin juridiske doktoreksamen og vendte hjem for å begynne å praktisere som advokat. Bartolo var på nippet til å gifte seg to ganger, men han ga til slutt opp tanken på ekteskap. Han vurderte å bli prest, men både hans venner og åndelige veiledere frarådet dette. I stedet ble han dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD) og tok navnet Fratel Rosario («broder rosenkrans»). På denne tiden bestemte Bartolo seg for å gi opp arbeidet som advokat. Han avla løfte om livslangt kyskhet og bestemte seg for å vende tilbake til Napoli for å vie seg til et liv med nestekjærlig arbeid i slummen der.

I Napoli sluttet Bartolo et nært vennskap med den unge enkegrevinnen Maria Anna Farnararo de Fusco, som skulle avgjøre hele hans fremtid. Han ble lærer for hennes barn og administrator av hennes eiendommer, og samtidig sluttet han seg til henne i hennes mange og varierte nestekjærlige aktiviteter. Grevinnen hadde eiendommer i nærheten av Pompeii som Bartolo måtte besøke. I 1872 dro han dit for første gang. I løpet av disse besøkene fant han ut hvor uvitende folket på landet var om sin religion, og han begynte å undervise dem i katekismen og hvordan de skulle be rosenkransen.

Etter at Pompeii ble ødelagt av vulkanen Vesuv i år 79, slo kristne seg på 300-tallet ned i den nåværende byen Campania i et område som kalles Valle di Pompeii, fem minutter fra ruinene av det gamle Pompeii. Tidlige registre indikerer at en stor kirke viet til Den helligste Frelser ble reist der, og på 1000-tallet ble den betrodd til benediktinerne. Med tiden ble denne kirken ødelagt og et lite kapell bygd på stedet. Området ble med tiden overtatt av en napolitansk adelsmann som lot eiendommen forfalle. Lokale innbyggere overtok eiendomsretten til kirken, og Valle di Pompeii ble et av atten sogn i Italia hvor presten ble valgt av folket. Denne lille sognekirken ble overtatt av Bartolo.

Han og en broder Albert lette forgjeves i Napoli etter et bilde av Vår Frue som de kunne ta med til Pompeii. Så en dag donerte dominikanersøsteren Concetta et stort maleri av Vår Frue av Rosenkransen.

Bildet var forfallent, skrukkete, skittent og flenget, og i begynnelsen ble alle skuffet som så det. Et forsøk ble gjort av en amatør på å restaurere det, og den 13. februar 1876 ble maleriet høytidelig montert på en trone av marmor importert fra Lourdes i den lille sognekirken. Det var grunnleggelsesdagen for Brorskapet av Den hellige rosenkrans der. I 1880 tilbød den berømte italienske maleren Federico Madlarelli seg å restaurere bildet, og det ble utsmykket med diamanter som var donert av de troende. Bildet ble igjen restaurert av kunstnere fra Vatikanet i 1965. Det er en variasjon av det marianske ikonet som viser Maria på tronen som himmeldronningen. I sin gullramme avbilder bildet Jomfru Maria med Jesusbarnet på kneet. Han gir en rosenkrans til den hellige Dominikus, mens Maria gir en rosenkrans til den hellige Katarina av Siena.

Det ble snart meldt om en rekke mirakler som svar på bønnene fra lokalbefolkningen, og innen 1885 var det meldt om 940 helbredelser. Helligdommen ble snart berømt, og man mente at det var behov for en mer passende kirke. Den lokale biskopen oppmuntret Bartolo, og 300 mennesker i området forpliktet seg til et lite beløp hver måned til Jomfru Marias arbeid. Den 9. mai 1876 ble grunnsteinen til den nye basilikaen lagt, og kirken ble fullført i 1887. Mellom 1891 og 1894 ble flere hundre mirakler offisielt registrert ved helligdommen. Kirken ble konsekrert i mai 1891 av kardinal La Valletta, legat for pave Leo XIII (1878-1903). Den ble opphøyd til rang av pavelig basilika av den hellige pave Pius X (1903-14).

Bartolo grunnla tidsskrift et Il Rosario e la Nuova Pompeii («Rosenkransen og det nye Pompeii»), som han brukte for å spre andakten for Vår Frue og fortelle om de nådebevisningene som var gitt i den nye helligdommen. Bartolos vennskap med grevinne Anna Farnararo de Fusco var så nært at det forårsaket betydelig ondsinnet sladder. De ignorerte den i begynnelsen, men så fant de at den gikk ut over det arbeidet som de ønsket å gjøre. Til slutt oppsøkte de pave Leo XIII, og etter hans råd giftet de seg den 1. april 1885, men de avla løfte om å leve sammen som bror og søster.

Hele tiden var Bartolo fortsatt involvert i nestekjærlig arbeid. Han etablerte i 1887 et barnehjem for jenter og overlot driften av det til en kongregasjon han grunnla, «Døtrene av Rosenkransen av Pompeii». Han var ikke fornøyd med dette, men grunnla i 1892 også et «Institutt for de fengsledes sønner». Hans mål var å hjelpe dem som led uten å ha noe skyld i det selv og også motbevise populære teorier om at kriminelle var uhelbredelige og forutbestemt til et liv med kriminalitet på grunn av et naturlig nedarvet instinkt. Han ba Brødrene av de kristne skoler om å drive instituttet, og de satte i gang svært suksessfulle program for utdannelse og kall. Arbeidet ble utvidet i 1922 med byggingen av en lignende skole for døtrene av fanger. Bartolos arbeider og ideer på dette området ble prist av straffereformatorer over hele verden.

Vår_Frue_av_Pompe_bl_Longo.bmpI 1893 ga han paven i gave den nye kirken og landet rundt den sammen med det andre arbeidet han hadde startet i Pompeii. Han fortsatte som administrator, men til slutt ga han opp dette etter anmodning av pave Pius X og trakk seg tilbake i 1906, 65 år gammel. I 1924 døde hans hustru, 88 år gammel. Sitt siste leveår tilbrakte Bartolo i nesten uavbrutt bønn i et rom i barnehjemmet ved siden av basilikaen. Bartolo Longo døde den 5. oktober 1926 i Pompeii, 85 år gammel. Han ble gravlagt nedenfor tronen i helligdommens krypt ved siden av sin hustru. Han ble saligkåret den 26. oktober 1980 av pave Johannes Paul II.

I 1934, på uttrykkelig ordre fra pave Pius XI (1922-39), ble en ny stor basilika påbegynt Den ble fullført i 1939 med et åtti meter høyt klokketårn. Det ble åpnet i pave Pius XIIs (1939-58) navn av hans statssekretær, kardinal Magliones.

Vår_Frue_av_Pompe_kirken.bmpFesten for Vår Frue av Pompeii feires den 8. mai og den første søndagen i oktober. Helligdommen i Pompeii tiltrekker seg minst 10 000 pilegrimer hver dag, men på de to festdagene hvert år slutter minst 100 000 pilegrimer seg til de høytidelige bønnene som ble skrevet av Bartolo Longo.

Da pave Johannes Paul II (1978-2005) avsluttet Rosenkransåret 2002-2003, gjorde han det med et besøk til Pompeii den 7. oktober 2003. I likhet med Loreto er Pompeii bispesete (territorialprelatur).

av Webmaster publisert 03.03.2007, sist endret 26.02.2018 - 17:01