Maria, de kristnes hjelp

Minnedag: 24. mai

Tommaso Lorenzone: Maria Ausiliatrice (1868), maleri over høyalteret i Basilica di Maria Ausiliatrice i TorinoSancta Maria Auxiliatrix; Festum Auxilii Christianorum. Skytshelgen for Australia, New Zealand, New York, bispedømmet Townsville i Australia; for Andorras sikkerhetsstyrker og australske militærprester

Invokasjonen (påkallelsen) Auxilium Christianorum («De kristnes hjelp») stammer fra 1500-tallet. I 1576 publiserte erkeprest Bernardino Cirillo av Loreto i Macerata to Maria-litanier som han hevdet var i bruk i Loreto. Et av dem er i en form som er helt forskjellig fra den nåværende teksten, mens den andre formen (Aliae litaniae B.M.V.) er identisk med Det lauretanske litani, godkjent i 1601 av pave Klemens VIII (1592-1605) og nå i bruk i hele Kirken. Denne andre formen inneholder invokasjonen Auxilium Christianorum.

Det er mulig at krigere som vendte tilbake fra sjøslaget ved Lepanto den 7. oktober 1571, besøkte Loreto og der hilste Jomfru Maria for første gang med denne nye tittelen. Det er imidlertid mer sannsynlig at det bare er snakk om en variant av den eldre invokasjonen Advocata Christianorum, som er funnet i et Litani fra 1524. Torsellini (1597) og Breviarium Romanum (24. mai, appendiks) sier at den hellige pave Pius V (1566-72) satte inn invokasjonen i Det lauretanske litani etter slaget ved Lepanto, men den formen av litaniet som invokasjonen først ble funnet, var ukjent i Roma på Pius Vs tid.

Don Bosco peker på Maria Ausiliatrice

Festen for «Vår Frue, de kristnes hjelp» ble innført av pave Pius VII (1800-23). Etter ordre fra keiser Napoleon ble han arrestert den 5. juli 1808 og ført via Grenoble, Valence og Avignon til Savona ved Genova i Liguria. Deretter satt han som fange i tre år i Savona og fra den 19. juni 1812 i Fontainebleau. I januar 1814, etter slaget ved Leipzig, ble han brakt tilbake til Savona og satt fri den 17. mars, kvelden før festen for Vår Frue av Nåden (Nostra Signora della Misericordia), skytshelgen for Savona. Reisen til Roma var en veritabel triumfferd. Paven ga Jomfru Maria æren for Kirkens seier etter så mye smerte og sorg, så han besøkte mange av hennes helligdommer på veien til Roma og kronet hennes bilder, for eksempel Madonna del Monte i Cesena, Madonna della Misericordia i Treja, Madonna della Colonne og Madonna della Tempestà i Tolentino.

Folket fylte gatene for å få et glimt av den ærverdige pontifeks som så tappert hadde stått mot Napoleons trusler. Han dro inn i Roma den 24. mai 1814 og ble entusiastisk hilst velkommen.1 For å minnes sine egne og Kirkens lidelser i tiden under sitt eksil utvidet han den 18. september 1814 festen for Marias Syv smerter (tredje søndag i september) til hele Universalkirken.

Kirken Maria SS. Ausiliatrice, Torino

Da Napoleon forlot Elba og vendte tilbake til Paris, var Napoleons svoger Joachim Murat, konge av Napoli, i ferd med å marsjere gjennom Kirkestaten fra Napoli. Da flyktet pave Pius VII den 22. mars 1815 til Savona, hvor han kronet bildet av Vår Frue av Nåden. Etter Wienerkongressen og slaget ved Waterloo vendte han tilbake til Roma den 7. juli 1815. For å takke Gud og Vår Frue innførte han den 15. september 1815 for Kirkestaten festen for Vår Frue, de kristnes hjelp, som skulle feires den 24.mai, datoen for hans første tilbakevendelse fra Napoleons fangenskap. Bispedømmene i Toscana adopterte festen den 12. februar 1816, og den spredte seg til nesten hele den latinske Kirken, men ble ikke satt inn i Kirkens universalkalender. Hymnene til officiet ble skrevet av Brandimarte.2 Festen er patronatsfest for Australia, og den var en dobbel fest av første klasse med oktav.3 I henhold til et løfte (1891) ble denne festen feiret med stor prakt i kirkene som tilhørte prestene i Missions Etrangères de Paris eller «Det parisiske misjonsselskap» (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes – MEP).

Marias tittel som De kristnes hjelp og festen fikk stor berømmelse på grunn av tilknytningen til den hellige Johannes Don Bosco (1815-88) og hans salesianske ordensfamilie. Ifølge legenden viste Jomfru Maria seg for Don Bosco i en drøm i 1844 eller 1845 og avslørte stedet hvor de hellige Solutor, Adventor og Octavius hadde lidd martyrdøden. På dette stedet bygde han mellom 1865 og 1868 Chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, tegnet av Antonio Spezia, etter at hans første kirke var blitt alt for liten. Kirken ble vigslet den 9. juni 1868 til Vår Frue, de kristnes hjelp. Kirken er moderkirke for Don Boscos kongregasjon og inneholder hans levninger. Den ble utvidet og utsmykket mellom 1935 og 1938.

Interiør i kirken Maria SS. Ausiliatrice, Torino

I 1872 grunnla Don Bosco en kongregasjon for arbeid blant jenter sammen med en bondekone fra området rundt Genova, den hellige Maria Mazzarello. Han kalte dem «Døtre av Maria, De Kristnes Hjelp» (Figlie de Maria Ausiliatrice – FMA), og de fikk omgående suksess. De kalles også Don Bosco-søstrene og ble godkjent av den salige pave Pius IX (1846-78) i 1874 samtidig med salesianerne.

Høyalteret i kirken Maria SS. Ausiliatrice, Torino

Festen for Maria, de kristnes hjelp feires hvert år den 24. mai. Festen kalles Sancta Maria Auxiliatrix (it: Madonna Ausiliatrice, Beata Maria Vergine Ausiliatrice) eller Festum Auxilii Christianorum. Den kalles også Auxilium, på tysk også Schutzmantelfest («Festen for den beskyttende kappen»). I påsketiden er første lesning fra Johannes' Åpenbaring kapittel 12, mens den i det alminnelige kirkeår er fra Første Mosebok kapittel 3. Begge tekstene profeterer «Kvinnens» seier over Slangen eller Dragen, den ene står i begynnelsen av Bibelen, den andre på slutten. Fra denne Marias tittel kommer jentenavnet Auxilia, som står i navnedagskalenderen den 24. mai.

Invokasjonen av Maria som De kristnes hjelp er en del av den eldste bønnen adressert direkte til Maria, Sub tuum praesidium («Under ditt vern»). Den ble funnet på en papyrus som senest daterer seg fra slutten av 200-tallet. Denne bønnen ble skrevet på en tid av stor fare for de kristne og for Kirken. Praesidium oversettes som «assistanse gitt i krigstid av friske tropper på en solid måte».


1
McCaffrey, History of the Catholic Church in the Nineteenth Century, 1909, I, 52
2
Chevalier, Repert. Hymnolog., II, 495
3
Ordo Australasiae, 1888
av Webmaster publisert 29.03.2007, sist endret 18.06.2019 - 20:33