Den hellige Mansuetus av Toul (d. ~375)

Minnedag: 3. september

Fra Katedralen Saint-Étienne i ToulDen hellige Mansuetus (fr: Mansuy, Mansuet) ble født en gang sent på 200-tallet eller tidlig på 300-tallet. Han ble rundt 338 den første biskop av Toul i Gallia Belgica (nå i departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Lorraine i det nordøstre Frankrike). Der ble han biskop for en kristen kommunitet som allerede fantes, selv om den var liten. Den var uten tvil skapt av de kristne militære som var postert i Toul samt av de store kristne personlighetene som dro gjennom byen, for eksempel dro den hellige Athanasius av Alexandria på vei til eksil i Trier og må nødvendigvis ha dratt gjennom Toul.

Kristendommens lys trengte sent inn hos leukerne i forhold til andre og mer favoriserte områder i Gallia. Det var først rundt midten av 300-tallet at evangeliet begynte å bli forkynt offentlig, Omtrent samtidig, under keiser Julian den frafalne (361-63), ble mange kristne martyrdrept i leukernes land: den hellige Eucharius nær Pompey, den hellige Elifius (Eliphe, Elophe) i Solimariaca og den hellige Libaria nær Grand, men før den tid var konversjoner sjeldne, i hemmelighet og isolerte, mens fra da av var de offentlige og nesten universelle.

Mange kilder sier at Mansuetus ble biskop i 365, men det er trolig for å tilpasse seg legenden som sier at han ble sendt dit av den hellige pave Damasus I (366-84) for å utbre den kristne tro, etter forslag fra keiser Konstans (337-50), som residerte i Trier. Han kalles apostel for leukerne (lat. Leuci), en keltisk folkestamme i Gallia Belgica, hvor innbyggerne ofte var en blanding av keltere og germanere.

Mansuetus’ biografi, Vita Sancti Mansueti, ble skrevet på 900-tallet av Adso (fr: Adson), leder for skolen i klosteret Saint-Èvre i Toul og deretter abbed av Montier-en-Der. Denne fortellingen er imidlertid bombastisk og full av fiktivt materiale og unyttig informasjon. Den forteller at Mansuetus opprinnelig var fra de britiske øyer (skotsk eller irsk), ble bispeviet i Roma og ble sendt til Nordøst-Gallia av den hellige apostelen Peter. Han etablerte seg i Toul, hvor han brakte guvernørens druknede sønn tilbake til livet og oppnådde dermed mange konverteringer. Men alt dette er fri fantasi.

Jacques Callot (1592/3-1635): Le Miracle de Saint Mansuy (1625), The University of Michigan Museum of ArtEn tid senere, da en folkefest ble feiret i byen Toul, falt kongens eneste sønn ved et uhell fra vollene og ut i elven Moselle og forsvant under vann. Moselle var spesielt dyp der. Alle forsøk på å redde barnet var nytteløse, og hans legeme kunne ikke finnes. Byen var snart i opprør, og barnets far og mor døde nesten av denne forferdelige nyheten. De romerske gudene ble forgjeves anropt, og festen og leken ble forvandlet til en bitter sorg.

Om natten, da dronningen fikk et øyeblikk av søvn, mente hun at hun i en drøm ser apostelen Mansuetus, som lovte å finne igjen liket av hennes sønn, hvis hun konverterte til den sanne Gud. Da hun våknet, skyndte hun seg med å dele dette synet med sin mann, som straks sendte ut sine menn for å finne denne mystiske fremmede, men de fant ham først etter tre dagers leting. Til slutt ble han ført for kongen, som sverget på at han, hans familie og alle hans folk ville gi avkall på sine guder for å dyrke hans egen, hvis han bare kan få holde kroppen av sin sønn i armene.

Mansuetus, fulgt av en stor folkemengde, gikk til elvebredden, tvers overfor det stedet hvor barnet hadde falt. Der prostrerte han seg og ba, og barnets kropp fløt da på vannoverflaten. Det ble brakt til land. Mansuetus sa til kongen: «Her er din sønns livløse kropp, men hvis du har tenkt å holde det du har lovt, kan den guddommelig godhet gjøre enda mer for deg». Kongen gjentok sine løfter, og Jesu Kristi prest ba til himmelen igjen, og det lille antall kristne som var der, deltok i bønnen, og barnet vendte tilbake til livet. Et slikt mirakel slår folkemengden med beundring og de nølte ikke med å forlate sine avguder og tilbe Kristi navn med én stemme. Mansuetus instruerte dem i troens sannheter og døpte dem. Kongen, hans familie og folket ble omvendt. Allmenn glede hersket i byen, og sammen proklamerte de Mansuetus til den første hyrden i kirken i Toul.

nullFor Mansuetus levde nok ikke i det første århundret, som legenden hevder. Franskmennene elsker jo å kalle sitt land for «Kirkens eldste datter», og det oppsto tidlig behov for å pynte litt på historiene for å flytte kristningen av Frankrike til apostlenes tid. Mange av de tidligste franske helgenene ble utstyrt med biografier som flyttet dem flere århundrer frem i tid. Men selv om historiske detaljer mangler om Mansuetus, er hans eksistens ubestridt. Bispedømmet Toul synes å ha vært det siste i provinsen Trier som fikk en biskop.

Mansuetus vigslet et stort antall prester, og bygde mange kirker i ulike deler av provinsen, inkludert tre i Toul: en til ære for Maria, Jesu Kristi mor, og den hellige Stefan protomartyren, den andre på sørsiden av den første, viet til Johannes Døperen, og en tredje, utenfor byen, i nærheten av hans bolig, viet til den hellige apostelfyrsten Peter. Den lå utenfor murene i Toul, i nærheten av en gammel kirkegård, hvor Mansuetus selv ble gravlagt.

Mansuetus døde rundt år 375 i Toul, ifølge bispelisten etter et episkopat på 37 år. Han ble gravlagt i kirken Saint-Pierre, som han selv hadde grunnlagt. Allerede kort etter hans død ble hans grav et valfartsmål for fromme pilegrimer. Over graven reiste den hellige biskop Gerhard (963-94) klosteret Saint-Mansuy, som fikk sitt navn etter Mansuetus. Han skrinla også Mansuetus’ relikvier og fikk Adso til å skrive hans biografi. Klosteret ligger i dag i forstaden Faubourg Saint-Mansuy.

Den hellige Mansuetus’ grav i katedralen i Toul. Et verk av den store skulptøren Mansuy Gauvain (d. ca 1542) i LorraineMansuetus’ relikvier ble oppbevart i klosteret som bar hans navn, til den tiden da dette huset opphørte å eksistere, det vil si fra rundt 385 til 1792. Det ble foretatt fem translasjoner: den første før biskop Gerhard; den andre i Gerhards episkopat (965-94), den tredje i 1104 under biskop Pibo (fr: Pibon) (1070-1107), den fjerde i 1444 under biskop Louis Haraucourt (1437-1449), og den femte i 1506 under biskop Hugues des Hazards (1506-17). Det var trolig i anledning av sistnevnte translasjon at steingraven ble bygd som er bevart til denne dag, og oppå graven ble det utskåret en statue av biskopen, kledd i sin bispekappe og med føttene presset mot avgudsdyrkelsens monster, og ved sin side hadde han et lite barn i bønn. I martyrologiene nevnes 15. juni, 14. juni, 2. september og 25. april som translasjonsdager.

Om man skal tro Mansuetus’ biograf Adso (fr: Adson) (d. 992), en av de fremste forfatterne på 900-tallet, besøkte den hellige Martin av Tours Mansuetus’ grav, og denne hendelsen kunne plasseres til en av Martins reiser til Trier, i 384 eller 386. Denne tradisjonen er kanskje ikke helt uten grunnlag, selv om forfatteren av biografien skrev seks århundrer etter hendelsen. Men man må til 900-tallet for å se en reell utvikling av kulten, takket være restaureringen av kirken, som kanskje var forlatt etter arrangementet med katedralen innenfor murene i Toul. Den ble først restaurert under den hellige biskop Gosselin, deretter under biskop Gerhard.

Ifølge Vita Sancti Gerardi fikk biskop Gerhard I av Toul en gang i andre halvdel av 900-tallet relikviene av både Mansuetus og den hellige biskop Aprus av Toul (500-07) brakt innenfor murene i Toul og plassert i kirken Saint-Jean-Baptiste mens han var syk, men uten at kulten for Mansuetus opphørte å være lokal. En episode referert av Adso er vesentlig i denne forbindelse: To innbyggere fra Barrois (den vestlige regionen av bispedømmet Toul) returnerte fra Vic med en last med salt, og de passerte nær Toul i Gondreville, på festdagen for helgenen. Innbyggerne i Gondreville ønsket å stoppe konvoien fordi det ikke var lov til å jobbe på denne dagen, men innbyggerne fra Barrois svarte at de ikke var pålagt å observere en fest som bare opptok leukerne, det vil si de som bodde i regionen i Toul.

nullHans minnedag i den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) er 3. september, men 5. april nevnes også. I bispedømmet Nancy et Toul minnes han den 4. september. Han avbildes enten prekende eller når han vekker en død tilbake til livet. Relikvier av Mansuetus ble overført til klosteret Saint-Mansuy i Toul av, som hadde grunnlagt dette klosteret. I dag befinner disse relikviene seg i katedralen i Toul og i kirken Saint-Gengoult i Toul. Mansuetus æres ikke bare i Frankrike, men også i Trier og i Mainz i Tyskland. Han er skytshelgen for noen kirker i Tyskland, for eksempel sognekirken i Biederbach.

Biskopens berømmelse spredte seg ikke mye i løpet av høymiddelalderen, og vigslingen av kirken i Voerendaal, i dag i nederlandsk Limburg, til hans ære av den hellige pave Leo IX (1048-54), er en eksepsjonell hendelse som forklares med det faktum at kirken var eid av Udo, primicerius av Toul. En annen translasjon av relikvier ble foretatt av biskop Pibo (fr: Pibon) (1070-1107) i 1104, og synes å ha hatt et større alvor, og selv i dag feires det en egen translasjonsfest den 15. juni. Klosteret som voktet graven, hadde da blitt blomstrende og hadde en stor innflytelse på den stadige utvidelsen av sin skytshelgens kult. Men uansett bredte kulten seg aldri utover bispedømmets grenser og ble aldri like populær som kulten for biskop Gerhard, som overskygget alle hans forgjengere. Blant biskopene av Toul fra bispesetet ble grunnlagt og til 1802, er nitten hedret med tittelen helgen og fem av dem har sitt eget officium i bispedømmet, godkjent av Rituskongregasjonen.

Den hellige Mansuetus, gravering av Jacques Callot (1592-1635)Bispedømmet Toul mistet i 1777 og 1778 territorier til de nyopprettede bispedømmene Saint-Dié og Nancy, som begge ble suffraganbispedømmer under Trier. Konkordatet av 1802, som la ned bispedømmet Toul, gjorde Nancy sete for et enormt bispedømme som inkluderte de tre departementene Meurthe, Meuse og Vosges, men de to sistnevnte ble utskilt fra Nancy i 1822 da bispedømmene Verdun og Saint-Dié ble gjenopprettet. Siden 1824 har biskopene av Nancy hatt tittelen biskop av Nancy og Toul, ettersom det gamle bispedømmet Toul er nesten fullstendig forent med Nancy. Bispesetet Nancy er dermed arving av det berømte bispesetet Toul. Det kalles oftest bare Nancy, men ofte også «Diocèse de Nancy (-Toul)» eller Dioecesis Nanceiensis (-Tullensis). Bispedømmet Nancy omfatter departementet Meurthe-et-Moselle og er suffragan under erkebispedømmet Besançon.

Mansuetus avbildes gjerne ved siden av et barn som holder en ball, noe som viser til guvernørens sønn som druknet mens han spilte og ble gjenoppvekket av Mansuetus. Mansuetus er avbildet i apsis i katedralen i Toul sammen med fjorten andre helgener, Aprône (Apronia), Gérard (Gerhard), Amo (Ammon), Étienne (Stefan), Pierre (Peter), Ursule (Ursula), Joseph (Josef), Ambroise (Ambrosius), Augustin, Gauzelin (Gosselin), Jean-Baptiste (Johannes Døperen), Grégoire (Gregor), Jérôme (Hieronymus) og Léon (Leo).

En fest for alle hellige biskoper i Toul ble feiret i bispedømmet Nancy og Toul den 4. september. frem til 1955 (Commemoratio omnium Ss. Episcoporum Ecclesiae Tullensis). Men ved den omfattende kalenderreformen i bispedømmet i 1955, ble de fleste hellige biskopene av Toul fjernet fra den liturgiske kalenderen i likhet med kjente helgener som de hellige Genovefa (fr: Geneviève) (ca 422-ca 500) og Klothilde (fr: Clotilde) (ca 474-545). Også festen for alle biskopene forsvant.

Det finnes kirker som er viet til Mansuetus i Bouvron, Fontenoy-le-Château, Loisey-Culey, Nancy og Serécourt. Landsbyen Dommary-Baroncourt hadde en kirke med hans navnet, men den ble revet i 1974.

Kilder: Benedictines, Bunson, Schauber/Schindler, MR2004, CE, CSO, CatholicSaints.Info, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, nominis.cef.fr, santiebeati.it, en.wikipedia.org, fr.wikipedia.org, de.wikipedia.org, zeno.org, foi-culture-nancy.hautetfort.com, introibo.fr, Thiéry - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 20. juli 2006

av Webmaster publisert 20.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:52