LESETIPS

AdventslysAdvent – Kirkens: "Kom, Herre!"

Pater Arnfinn Haram om advent og viljen til å gjenoppdage Kirken som en motkultur i samfunnet.

Les mer
Advent

3. uke i advent

 

Den salige Maria av Seyne (d. 1200)

Minnedag: 9. mars

Den salige Maria ble født en gang på 1100-tallet i Tyskland. Hun tilhørte familien til greven av Seyne, nå Sayn nær Koblenz i delstaten Rheinland-Pfalz. Flere familier søkte å få den vakre jenta som brud for en av sine sønner, men hun ville forbli jomfru, for det hadde hun lovt Guds Mor. For å slippe unna det økende presset, sluttet hun seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Hun ble kanonisse i deres kloster Dünnwald ved Köln. Der levde hun i bønn mens hun brukte tiden til åndelig lesning og nestekjærlig arbeid. Hun døde i år 1200. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 9. mars.