Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Den salige Maria av Seyne (d. 1200)

Minnedag: 9. mars

Den salige Maria ble født en gang på 1100-tallet i Tyskland. Hun tilhørte familien til greven av Seyne, nå Sayn nær Koblenz i delstaten Rheinland-Pfalz. Flere familier søkte å få den vakre jenta som brud for en av sine sønner, men hun ville forbli jomfru, for det hadde hun lovt Guds Mor. For å slippe unna det økende presset, sluttet hun seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Hun ble kanonisse i deres kloster Dünnwald ved Köln. Der levde hun i bønn mens hun brukte tiden til åndelig lesning og nestekjærlig arbeid. Hun døde i år 1200. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 9. mars.