Den hellige Martinian av Belozersk (1398-1483)

Minnedag: 12. januar

Den hellige Martinian av Belozersk (1398-1483)

Den hellige Martinian (ru: Мартиниан) ble født som Mikael (ru: Mikhail; Михаил) i 1398 i landsbyen Berezniko i Nord-Russland. Hans foreldre var fattige, men gutten elsket boklig lærdom. I en alder av tretten år forlot Mikael foreldrene og dro i hemmelighet til klosteret Kirillov, som lå rundt tre mil unna. Det var grunnlagt av den hellige Kyrillos av Belozersk (1337-1427) og lå i Beloozero (fra 1777 Belozersk) (Kirillo-Belozerskij) nær innsjøen Beloe ozero (Den hvite sjøen) i Nord-Russland (ikke Kvitsjøen (Beloe more). Der ble han mottatt blant munkene.

Den unge novisen begynte nidkjært å imitere sin åndelige far, klosterets grunnlegger Kyrillos, som han viste total lydighet i oppfyllelsen av ustav (regelen). Han studerte lesing og skriving, og med Kyrillos' velsignelse arbeidet han med kopiering av bøker. Med tiden mottok han den monastiske tonsuren som munk og klosternavnet Martinian. Senere ble han etter Kyrillos' anmodning viet til hierodiakon og senere hieromunk (prestemunk). Etter at Kyrillos døde i 1427, trakk Martinian seg tilbake til en øde øy i innsjøen Vozja. Gradvis samlet flere munker seg om ham, og for dem etablerte Martinian kirken Herrens Forklarelse (Transfigurasjon) og introduserte en generell regel for munkene. I dag ligger landsbyen Spasskij i Novgorod oblast, tolv mil fra Kirillov, på det stedet hvor klosteret lå.

Brødrene i klosteret Ferapontov (ru: Ферапонтов монастырь) i regionen Vologda, som var grunnlagt i 1398 øst for klosteret Kirillo-Belozerskij av den hellige Therapon av Belozersk (1337-1426) (Therapontes; ru: Ferapont; Ферапонт), rettet innstendige og gjentatte anmodninger til Martinian om å bli deres hegumen (abbed), og til slutt ga han etter for deres ønske. Han forbedret klosterets tilstand betydelig, og under hans ledelse begynte dets ry å bre seg. Klosteret regnes i dag som et av de reneste eksemplene på russisk middelalderkunst og står på UNESCOs Verdensarvliste.

Martinian var alltid en talsmann for sannhet og rettferdighet. Han ga åndelig støtte til storfyrst Basilios av Moskva i den vanskelige tiden da hans fetter Dmitrij Sjemjaka på ulovlig vis søkte å rane til seg tronen i Moskva. Senere aksepterte Martinian i 1447 på storfyrstens anmodning å bli hegumen (abbed) for det berømte klosteret Den hellige Treenighet (Troitsa Lavra, senere kalt Troitse-Sergijeva Lavra), som var grunnlagt av den hellige Sergius av Radonezj (ca 1314-92). Han ble også rådgiver for storfyrsten.

I 1455 vendte Martinian tilbake til klosteret Ferapontov, som han elsket svært høyt. Da han følte at hans krefter begynte å svinne, dro han tilbake til Belozersk og gikk inn på nytt i klosteret der og ble dets abbed. I sine siste år var han alvorlig syk og ute av stand til å gå, så brødrene bar ham til kirken. Han døde fredelig der i 1483, 85 år gammel. Hans minnedag i den russiske kirken er 12. januar. Hans intakte relikvier ble avdekket i 1514, og denne begivenheten feires den 7. oktober. Relikviene hviler i dag i en skjult grav i det tidligere klosteret Ferapontov, i dag et sogn ved Kirillov-gaten i forstaden St. Therapontes i Novgorod oblast, femten kilometer fra byen Kirillov.

av Webmaster publisert 22.01.2010, sist endret 28.11.2015 - 02:52