Kirkens første martyrer i Roma

Minnedag: 30. juni

Kirken har aldri glemt den berømte brannen i Roma den 16. juli år 64. Den begynte nær Circus Maximus, i et kvartal med butikker og markedsboder fulle av brennbare varer, og spredte seg raskt i alle retninger. Etter at den hadde herjet i seks dager og sju netter, ble den brakt under kontroll ved hjelp av å ødelegge mange bygninger i en stor sirkel rundt den, for det meste fattigfolks usle hytter. Men brannen blusset opp igjen i hagen til Tigellinus, prefekten for pretorianergarden, og fortsatte i enda tre dager. Da var to tredjedeler av Roma lagt i ruiner.

På brannens tredje dag kom keiser Nero fra Antium for å betrakte scenen. Det er sagt at han, kledt i et teatralsk kostyme, klatret opp til toppen av Maecenas-tårnet, og til akkompagnement av sin lyre resiterte Priamos' klagesang over brenningen av Troja. Hans ville fryd over å betrakte flammene ga næring til den antakelse at han hadde beordret storbrannen, eller i alle fall hadde hindret den fra å bli slokket. Det ble sagt at han ønsket å bygge en ny strålende by oppkalt etter seg selv. Denne historien ble raskt spredt. Det ble sagt at brennende fakler ble kastet inn i husene av mystiske personer som hevdet at de handlet etter ordre.

Hvor stort ansvar for brannen Nero egentlig hadde, er omtvistet til denne dag. Med tanke på de mange ødeleggende brannene som har hjemsøkt Roma gjennom tidene, er det mer enn sannsynlig at denne, kanskje den verste av dem alle, skyldtes et uhell. Men på den tiden var mistanken så utbredt at Nero ble alarmert, og forsøkte å fjerne den fra seg selv ved beskylde de kristne for å ha satt fyr på byen.

Historikeren Tacitus skriver at de kristne var mennesker som folket avskydde for deres perversiteters skyld og at navnet stammer fra en viss Chrestus, som under keiser Tiberius ble henrettet av stattholderen Pontius Pilatus. Vi vet fra Tacitus at ingen trodde at de kristne var skyldige, men de ble arrestert, utsatt for folkets hån og spott og deretter drept på de grusomste måter. Tacitus har fortalt at noen ble innsydd i dyreskinn og kastet til de sultne hundene, som rev dem i stykker, noen ble korsfestet og noen ble oversmurt med voks og bek og brent som levende fakler. Alle disse grusomhetene fant sted i offentlige nattlig fester som Nero holdt i sin egen hage. Selv om romerne var herdet når det gjaldt gladiatoroppvisninger, skapte den brutale villskapen i torturen skrekk og medfølelse hos mange som bevitnet dem. En bølge av opprør fulgte, og Nero tok sitt eget liv fire år senere.

Forfølgelsen var begrenset til selve Roma og spredte seg ikke derfra. Martyrenes antall og navn kjennes bare av Gud.

Martyrologium Romanum nevner 24. juni som deres festdag, mens Hieronymus' martyrologium nevner 979 martyrer den 29. juni, umiddelbart etter lovtalen til ære for de hellige Peter og Paulus. Festen ble utvidet til hele byen Roma i 1923, men ble ikke feiret universelt i Kirken før 1969. Da ble dagen lagt til 30. juni, dagen etter høytiden for apostlene Peter og Paulus, som muligens ble martyrdrept under denne forfølgelsen, selv om troverdige lokale tradisjoner forteller at de flyktet til Umbria, hvor de grunnla mange lokale menigheter, før de falt som ofre for keiser Neros andre store forfølgelse i år 67.

Denne minnedagen kompenserer til en viss grad for de mange romerske martyrer som siden 1969 ikke lenger feires universelt i Den romerske Kirke.

av Webmaster publisert 05.01.1999, sist endret 27.02.2019 - 16:10