Den hellige Maximus II av Pavia ( -514)

Minnedag: 8. januar

Den hellige Maximus (it: Massimo) var den niende biskop av Pavia i Lombardia i Nord-Italia, mellom de hellige Epifanius og Ennodius. Sistnevnte skrev en generisk lovtale over sin forgjenger (Dictio in dedicatione missa Maximo episcopo). Av denne notisen kan vi slutte at hans episkopat varte fra slutten av 400-tallet til begynnelsen av 500-tallet. Han deltok på konsiler som ble holdt i Roma under den hellige pave Symmachus (498-514). Martyrologium Romanum sier at han døde i 514 (andre sier 511).

Det finnes historiske dokumenter som nevner ham, et fra 1200-tallet som angir 9. januar som hans minnedag, og et annet fra 1300-tallet som nevner ham blant de kanoniserte biskopene av Pavia og sier at han er gravlagt i kirken San Giovanni in Borgo (nå ødelagt).

På grunn av en transkripsjonsfeil i bispelisten for Pavia trodde man lenge at det var to biskoper med navnet Maximus av Pavia, men i virkeligheten var det samme mann som ble minnet to ganger. Så når han kalles «Maximus II» er det egentlig en anakronisme. Hans minnedag er nå 8. januar.

av Webmaster publisert 22.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52