Den salige Mark Barkworth ( -1601)

Minnedag: 27. februar

Den salige Mark Barkworth kom som sekularprest til den engelske misjon, men ble senere benediktiner i Navarra. Han ble «hanged, drawn and quartered» på Tyburn for sitt prestedømme. Saligkåret 1929. Minnedag 27. februar.

av Webmaster publisert 28.09.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52