Den hellige Maximus bekjenneren ( -622)

Minnedag: 13. august

Den hellige Maximus bekjenneren var abbed i Chrysopolis (Skutari). Han forsvarte den katolske tro mot monoteletismens heresi, og forsvarte pavestolens læremyndighet. Den heretiske keiser Constans II forviste ham, og han ble så dårlig behandlet at han døde under store kvaler, 82 år gammel, i Colchis. Han er idag best kjent for sine mystiske skrifter, og regnes som en av den bysantinske mystisismes fedre. Minnedag 13. august.

av Webmaster publisert 04.02.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:52