Den salige Maria Bernardina Jablonska (1878-1940)

Minnedag: 23. september

Den salige Maria Bernardina Jablonska (1878-1940)

Den salige Maria Bernardina ble født som Maria Jablonska den 5. august 1878 i Pizuny Lukawica i Polen. Hun var fjerde datter av Gregor Jablonska og Maria Romanow i en from familie. Selv om foreldrene var vellykkede bønder, sendte de ikke Bernardina til skolen. Hun lærte å skrive og lese av en privatlærer og av sine foreldre. Hun fikk en dyp hengivenhet til Kristus og Jomfru Maria, og ble beriket av sine religiøse foreldres fromhet og de bøker hun lånte av sognepresten.

Da Maria var 15 år, døde moren. Dette endret datterens liv i retning av et kall. Ved en tilfeldighet hadde hun den 14. juni 1886 møtt den hellige Albert Chmielowski i landsbyen Horyncy. Hun tok ham snart som et åndelig forbilde og viet seg til tjenesten for de fattigste av de fattige. I 1896 forlot hun barndomshjemmet og begynte som postulant, og etter et år ble hun sammen seks andre ikledd drakten som de første i kongregasjonen «De fattiges tjenerinner» (Suore Ancelle dei Poveri – SAPU), som vanligvis kalles albertinersøstre (Suore Albertine). (Zgromadzenie Posluguja cych Ubogim – Siostry Albertynki).

Hun tok ordensnavnet Bernardina. Fra 1907 var hun generalforstanderinne for albertinersøstrene. De var da 39 søstre som drev fem hjem for fattige. Da hun døde, var det 500 søstre og 56 institusjoner. I 1997 var det 663 søstre, hvorav 36 arbeidet utenfor Polen. De driver fattighus, hjem for alvorlig syke og for terminalt syke og for mentalt tilbakestående, og en rekke andre institusjoner for fattige og utstøtte.

Moder Maria Bernardina døde den 23. september 1940 i Kraków. Hennes levninger befinner seg i kirken «Ecce Homo» i Pradnik Czerwony i Kraków.

Den 17. desember 1996 ble hennes «heroiske dyder» anerkjent og hun fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 8. mars 1997 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hennes forbønn. Hun ble saligkåret av paven den 6. juni 1997 i Zakopane i Polen sammen med den salige Maria Karlowska. Hennes minnedag er dødsdagen 23. september.

av Webmaster publisert 03.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52