Den salige Nikita Budka (1877-1949)

Minnedag: 2. april

Den salige Nikita Budka (1877-1949)

Den salige Nikita Budka (Nykyta, Mykyta) ble født den 7. juni 1877 i landsbyen Dobomirka i oblast (distriktet) Zbarazh i Ukraina. Han tilhørte den gresk-katolske «unerte» Kirken i landet. Etter teologiutdannelse i Wien og Innsbruck ble han presteviet den 25. oktober 1905 av metropolitt Andreas Septyckyj [Sheptytsky] (Andrij), som ledet den ukrainsk-katolske Kirke fra 1901 til sin død i 1944. Helt fra begynnelsen av sin prestetjeneste ga han stor oppmerksomhet til tjenesten for ukrainske emigranter.

I juli 1912 utnevnte Den hellige Stol ham til den første biskop for de ukrainske immigrantene i Canada, og han ble bispeviet i Lviv den 14. oktober 1912 som hjelpebiskop av Lviv. I 1928 vendte han tilbake til Lviv, og i 1929 ble han generalvikar for den metropolittiske kurien i Lviv. Den 11. april 1945 ble han arrestert av de sovjetiske myndighetene sammen med andre biskoper og dømt til fengsel i åtte år. I arbeidsleiren var han en konstant trøst og åndelig støtte for de andre fangene. Han døde den 1. oktober 1949 i Karaganda i Kasakhstan. I likhet med de andre fangene som døde, ble hans lik lagt ut i skogen til villdyrene, men selv fangevokterne hadde slik respekt for ham at han fikk beholde klærne på. Da de andre fangene dagen etter ville ta et siste farvel med mannen de så på som godheten selv, fant de bare et stykke av et skjorteerme.

Den 24. april 2001 ble dekretet som anerkjente hans og andre ukraineres martyrium (gruppen den salige Nikolas Carneckyj og hans 24 ledsagere) promulgert i Vatikanet av Helligkåringskongregasjonen i nærvær av pave Johannes Paul II (1978-2005). Dermed fikk de tittelen Venerabilis, «Ærverdige», og veien til saligkåring var åpnet. Gruppen består av åtte biskoper, seks sekularprester, syv ordensprester, tre ordenssøstre og en legmann.

De ble saligkåret den 27. juni 2001 av pave Johannes Paul II under hans besøk i Ukraina. Deres minnedag er 2. april, Nikolas Carneckyjs dødsdag. Samtidig ble to andre gresk-katolske ukrainere, en rutensk biskop og to latinske katolikker også saligkåret.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:52