Den salige Markus Fantuzzi (~1405-1479)

Minnedag: 10. april

Den salige Markus Fantuzzi (~1405-1479)

Den salige Markus Fantuzzi [Fantucci] (it: Marco) ble født som Pace eller Pasotto rundt 1405 i Bologna i regionen Emilia-Romagna i Nord-Italia. Han studerte først jus og var en strålende student og så ut til å være sikret en suksessfull universitetskarriere. I tillegg var han enearving til en betydelig familieformue. Men i en alder av 26 år ga han avkall på alt dette og sluttet seg i 1430 til fransiskanernes observantgren (Ordo Fratrum Minorum Observantiae – OFMObs) og tok ordensnavnet Markus (av Bologna). Han ble presteviet og var ble utnevnt til guardian for klosteret i Monte Colombo.

Han var en suksessrik predikant og var inspirert av tidens store forkynnere: de hellige Bernardin av Siena, Johannes av Capestrano og Jakob av Marche. Han fikk tillatelse til å preke i hele Italia av observantenes generalvikar Johannes av Capestrano. Han forkynte i Nórcia, Mantova, Milano, Firenze og Bologna. Han holdt en berømt fastemisjon i San Petronio i Bologna i 1455.

Han tjente i to perioder som provinsial og etterfulgte Johannes som generalvikar. Han var ivrig etter å sette gjennom streng observans av den opprinnelige fransiskanske regelen og innførte en rekke reformer. Da tyrkerne erobret Konstantinopel i 1453, ble Markus spurt om veiledning av de fransiskanerne som var kommet under tyrkisk herredømme. Han manet dem til å bli der hvor de var og møte det som kunne skje med mot og tro.

Han etablerte et kloster for klarisser i Bologna med hjelp fra den hellige Katarina av Bologna, som fant at han var en utmerket veileder og lærer. Markus visiterte offisielt alle fransiskanerhusene i Candia, Rhodos og Palestina og foretok lange reiser til Istria, Bosnia, Dalmatia, Østerrike, Russland og Polen som del av sine plikter. Hans ry var så stort at han ble valgt til generalvikar ved tre anledninger (1452-55; 1464-67 og 1469-72), og pave Paul II (1464-71) ønsket å utnevne ham til kardinal, men Markus flyktet til Sicilia for å unngå dette.

Hele sitt liv var Markus opptatt av de fattige, og han var en av flere fransiskanere som var aktive i opprettelsen av det italienske systemet med såkalte «Monti di pietà», som var karitative pantelånerforretninger, for å hjelpe dem med å unnslippe grådige pengeutlånere.

Den neste paven, Sixtus IV (1471-84), trakk opp en plan for å forene alle grenene av fransiskanerordenen. Dette ville bety at de strenge observantene ble nødt til å slå seg sammen med de ureformerte konventualene, og Markus var sterkt mot dette, som ville ødelegge alt han hadde arbeidet for. Han talte ut mot planen på et møte som var kalt sammen for å avgjøre spørsmålet. Da han syntes å tape diskusjonen, la han frem en kopi av den opprinnelige regelen og appellerte til den hellige Frans av Assisi med ordene: «O, min serafiske far, forsvar din egen regel siden jeg, som det elendige menneske jeg er, ikke kan forsvare den». Han forlot møtet i tårer, og forsamlingen, som var beveget over hans utbrudd, brøt opp uten å fatte noe vedtak, og pave Sixtus' plan ble det aldri noe av.

Markus døde den 10. april 1479 i Piacenza mens han holdt en fastemisjon der. Det ble foretatt translasjoner av hans relikvier i 1527 og 1626. Relikviene befinner seg i kirken Santa Maria di Campagna. Han ble saligkåret den 5. mars 1868 ved at hans kult ble stadfestet av den salige pave Pius IX (1846-78). Hans minnedag er dødsdagen 10. april, men 19. april nevnes også.

av Webmaster publisert 02.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53