Den hellige Matteus Gâm (1813-1847)

Minnedag: 24. november

En av 117 hellige martyrer fra Vietnam

Den hellige Matteus Gâm (egentlig Matteus (Matthêô) Gâm Van ) ble født i 1813 i Gò Công i Biên Hòa i Tonkin i Vietnam. Han var en kristen båtskipper og fraktet medlemmer av Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP) fra Singapore til Annam i sin båt. For dette ble han i 1846 arrestert og torturert. Som represalie etter at franske kanonbåter hadde bombardert havnebyen Da Nang ved Hue ble han til slutt halshogd den 11. mai 1847 i Cho Dui.

Han ble saligkåret den 27. mai 1900 av pave Leo XIII og helligkåret som en av 117 martyrer fra Vietnam (Andreas Dung-Lac og ledsagere) den 19. juni 1988 av pave Johannes Paul II. Martyrene har felles minnedag i verdenskirken den 24. november, men Matteus kan også minnes på dødsdagen 11. mai (tidligere minnedag 27. mai).

av Webmaster publisert 05.11.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:53