Den salige Emmanuel González García (1877-1940)

Minnedag: 4. januar

Den salige Emmanuel González García (1877-1940)

Den salige Emmanuel González García (sp: Manuel) ble født den 25. februar 1877 i Sevilla i Spania. Han var den fjerde av fem søsken i en beskjeden, men dypt religiøs familie. Faren, Martin González Lara, var tømmermann, mens moren Antonia García tok seg av huset. Manuel vokste opp i en fredelig atmosfære, men hadde mange illusjoner som ikke alltid kunne realiseres. Et av sine mål oppnådde han imidlertid, nemlig å bli medlem av de berømte «seises» ved katedralen i Sevilla, en gruppe barn fra koret som sang og danset ved høytidene for Kristi legeme og Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Dette skulle sette dype spor i hans hjerte, og derfra kom hans sterke kjærlighet til eukaristien og Jomfru Maria.

Det intense kristenlivet i familien og eksempel fra hengivne prester gjorde at Manuel oppdaget sitt prestekall. Uten å spørre foreldrene meldte han seg på de forberedende eksamenene for opptak på seminaret, men de aksepterte det overraskende valget og Guds planer for deres sønn. Manuel var klar over familiens prekære økonomiske situasjon, så han betalte for utdannelsen med å arbeide som tjener i seminaret. Den 21. september 1901 ble han presteviet av den salige kardinal Marcellus Spinola.

I 1902 ble han sendt for å gi en misjon i Palomares del Rio, og der hadde han en mystisk opplevelse foran tabernaklet, hvor Gud merket ham med en nåde som skulle vare hele hans liv. Etter at sakristanen hadde fortalt ham de nedslående utsiktene for misjonen, gikk han direkte til tabernaklet, selv om det var forsømt og misholdt, og der ba han i modig tro på realpresensen. I troen så han Jesus, så stille, tålmodig og god, som så på ham, fortalte ham mange ting og spurte ham om enda flere. Der og da mottok han sin spesielle karisma.

I 1905 ble han sendt til Huelva. Her sto han overfor en situasjon med en bemerkelsesverdig religiøs likegyldighet, men hans kjærlighet og hans evner åpnet veien for at det kristne liv langsomt ble gjenaktivisert. Som sogneprest for sognet San Pedro og erkeprest av Huelva han var også opptatt av situasjonen for trengende familier og deres barn, som han åpnet en skole for. I mellomtiden ga han ut den første av sine utallige bøker: Lo que puede un cura hoy («Hva en sogneprest kan gjøre i dag»).

Den 4. mars 1910 la han frem sin hjertesak for en gruppe kvinner som var trofaste medarbeidere i hans apostoliske virke: «Jeg har ofte appellert til deres omsorg til fordel for fattige barn og alle forlatte fattige. Tillat meg nå å be om deres oppmerksomhet og deres samarbeid til fordel for den mest forlatte av alle fattige: alterets hellige sakrament. Jeg ber dere om en almisse av hengivenhet for Jesus i sakramentet (...) av kjærlighet til den uplettede Jomfru Maria og av kjærlighet til Jesu Hjerte, hvis kjærlighet er så lite gjengjeldt. Jeg ber dere om å bli Maria-ene for disse forlatte tabernakler».

Slik oppsto Obra para los Sagrarios-Calvarios («Golgata-tabernakel-verket») med evangelisk enkelhet. Dets formål var å svare på Kristi kjærlighet i eukaristien med sonende kjærlighet, etter eksempel av den uplettede Jomfru Maria, apostelen Johannes og de andre Maria-er som forble trofaste hos Jesus på Golgata.

Den store familien av la Unión Eucarística Reparadora («sonende eukaristisk union»), som begynte med grenene Marías de los Sagrarios («Tabernakel-Mariaene») for kvinner og Discípulos de San Juan («St. Johannes' disipler») for menn, vokste raskt. Samme år grunnla Don Manuel Reparación Infantil Eucarística («Eukaristisk soning for barn»), deretter grunnla han prestekongregasjonen Misioneros Eucarísticos (Eukaristi-misjonærer) i 1918. I 1921 grunnla han sammen med sin søster Maria Antonia søsterkongregasjonen Misioneras Eucarísticas de Nazaret (Eukaristi-misjonærene av Nasaret), deretter grunnla han institusjonen Misioneras Auxiliares Nazarenas (Nasarets hjelpemisjonærer) i 1932 og la Juventud Eucarística Reparadora («Ungdommens eukaristi-soning») i 1939.

Den raske spredningen av hans arbeid til andre bispedømmer i Spania og Amerika gjennom magasinet «El Granito de Areno» (sandkornet), som Don Manuel hadde grunnlagt en tid tidligere, bidro til å fremskynde pavens godkjennelse. Don Manuel kom til Roma i slutten av 1912, og den 18. november ble han mottatt i audiens av den hellige pave Pius X (1903-14). Paven var interessert i all hans apostoliske aktiviteter og velsignet hans arbeid.

Uten tvil var det hans sjenerøse hengivenhet og autentisiteten i hans prestelige liv som var grunnen til at pave Benedikt XV (1914-22) den 6. desember 1915 utnevnte ham til titularbiskop av Olympus og hjelpebiskop av Málaga. Han ble bispeviet den 16. januar 1916, 38 år gammel. Den 22. april 1920 ble han utnevnt til residerende biskop av Malaga. I den anledning ville han gi en bankett for fattige barn i stedet for til myndighetene, og sammen med prestene og seminaristene serverte han lunsj for tre tusen barn.

Som hyrde i bispedømmet Malaga oppgraderte han skolene og menighetskatekesen i likhet med i Huelva. Han oppdaget at det mest presserende spørsmålet var antall prester, og slike problemer måtte tas ved roten, nemlig den trøstesløse situasjonen ved seminaret. Med en grenseløs tillit til Jesu Hjertes forsyn bygde han et nytt seminar som hadde alle nødvendige forutsetninger for å utdanne sunne prester, både åndelig, pastoralt og intellektuelt. Seminaret var fullstendig gjennomsyret av eukaristien.

Biskop Manuel González skydde ingen anstrengelser for å forbedre den menneskelige og åndelige situasjonen i sitt bispedømme. Da republikken ble innført i Spania, ble situasjonen delikat, og den 11. mai 1931 ble det rettet et angrep direkte mot hans person. Det ble satt fyr på bispepalasset og han måtte flytte til Gibraltar for ikke å sette livet i fare for de mange som bodde der. Fra 1932 beordret Den hellige Stol ham til å lede sitt bispedømme fra Madrid.

Den 5. august 1935 utnevnte pave Pius XI (1922-39) ham til biskop av Palencia, hvor han utførte de siste årene av sin bispetjeneste. Han var en betydelig skikkelse i den spanske Kirken i første halvdel av det 20. århundre, og han ble kjent som «biskopen av det forlatte tabernakel». Ved siden av sin pastorale tjeneste tok han seg alltid tid til å skrive bøker som uttrykte kjærlighet til eukaristien, introduksjon til bønn, formet kateketer og veiledet prester. Blant hans bøker kan nevnes: «Eukaristien: trofasthet og hengivenhet», «La oss be foran tabernaklet som det bes i evangeliet», «Kunsten å være apostler», «Nåden i utdannelsen» og «Kunst og liturgi».

I de siste årene ble hans helse betydelig forverret, en prøvelse han gjennomgikk på en heroisk måte og uten å miste smilet om leppene, alltid elskverdig og vennlig. Han døde den 4. januar 1940 og ble gravlagt i katedralen i Palencia. Gravskriften ble bestemt av ham selv: «Jeg ber om å bli gravlagt nær et tabernakel, slik at mine ben etter min død, i likhet med min tale og min penn mens jeg levde, alltid skal si til de menneskene som går forbi: Her er Jesus! Han er her! Ikke forlat ham!»

I dag har søsterkongregasjonen Misioneras Eucarísticas de Nazaret (Eukaristi-misjonærene av Nasaret) 30 hus i Spania, Latin-Amerika, Italia og Portugal.

Den 6. april 1998 ble hans «heroiske dyder» anerkjent og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 20. desember 1999 undertegnet pave Johannes Paul II (1978-2005) dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Han ble saligkåret av paven den 29. april 2001 på Petersplassen i Roma. Hans minnedag er dødsdagen 4. januar.

av Webmaster publisert 04.07.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53