Den salige Mariana Navarro de Guevara (1565-1624)

Minnedag: 17. april

Den salige Mariana Navarro de Guevara (1565-1624)

Den salige Mariana Navarro de Guevara ble født den 21. januar 1565 i Madrid i Spania. Hun var datter av Ludvig Navarro di Guevara og Johanna Romero. Fra ungdommen bestemte hun seg for å vie seg til Gud, og som 23-åring avslo hun et ekteskapstilbud. Faren forsøkte å tvinge henne ved å henvise henne til kjøkkenet under kontroll av en tjener. Etter morens død ble hennes ydmykelser enda større under stemorens dårlige behandling.

Til slutt fikk hun imidlertid lov til å følge sin egen vilje, og hun prøvde å tre inn i flere ordener. Men hun ble ikke akseptert på grunn av en sykdom som hindret henne i å bruke hendene fritt. Hun var derfor tvunget til å slå seg ned i et rom ved kirken som tilhørte de uskodde mercedarierne i hjembyen.

Mercedarierordenen for Frikjøping av fanger (Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede redemptionis captivorum – OdeM), også kalt Nolascanere, ble grunnlagt i 1218 av Peter Nolasco og Raimund av Peñafort for å kjøpe fri kristne fanger fra muslimene. Senere ble den en tiggerorden og fikk sin strengere gren, de uskodde eller barfot-mercedarierne (Ordo Patrum Excalceatorum Beatae Mariae Virginis de Mercede [Mercedarii Discalceati] – MD).

Etter mange års bot og bønn ble hun akseptert hos de uskodde mercedarierne, og hun tok ordensnavnet Mariana av Jesus. Hun ble ikledd drakten den 4. april 1613, 48 år gammel, av ordensgeneralen Guimerand, og året etter avla hun løftene. Hun utmerket seg ved sitt liv i bot, hengivenhet til eukaristien og sitt intense bønneliv. Hun ble kalt «Madrids lilje».

Hun døde den 17. april 1624 i Madrid. Hennes legeme ble identifisert første gang i 1627, deretter i 1731, 1765 og 1924, og hver gang ble det funnet like friskt. Hun ble saligkåret den 25. mai 1783 (dokumentet (Breve) var datert den 13. mai) av pave Pius VI (1875-99). Hennes minnedag er dødsdagen 17. april.

av Webmaster publisert 17.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:53